Nada

^ Upp till kursens hemsida.
Papperskopior av OH-bilderna kan beställas från kursledaren, ring eller maila!
Där finns mer föklaringar kring och till programmen.

Program 22/3

En liten applet: HejApplet.java   Kör appleten
Den minimala html-fil som behövs ser ut så här: HejApplet.html

En applet med en metod för att rita en Smiley-gubbe. Position, ögonstorlek och munvinkel kan varieras.
ManySmileys.java   Kör appleten

Fristående program kan inte köras direkt här. Du får kopiera dem och provköra på din dator.
Första fristående programmet: Hej.java
Ett program som tar programparametrar: SkrivRektangel2.java
En vektor skapas, fyll med tal och "blandas". VektorBlanda.java

En klass för personobjekt samt testprogram: EnkelPerson.java TestaEnkelPerson.java

Program 23/3

En applet som demonstrerar händelsehantering: Counter.java   Kör appleten

Fristående program med händelsehantering, omvandling mellan grader Celsius och grader Fahrenheit. CF.java

Klasserna i följande exempel användes inte i något demonstrationsprogram utan användes som underlag för
genomgång av arv, dynamisk bindning m.m.
Klasserna Shape, Rectangle, Triangle och Ellipse finns här: shape-exempel
Det är inte meningsfullt att instansiera klassen Shape. Den är bara till för att samla det gemensamma
för de olika Shape-varianterna. Gör klassen Shape abstrakt: Shape.java
Klasserna Rectangle m.fl. ärver från Shape precis som förut.

Program 24/3

Demonstration av ArrayList, en av subklasserna till Collection. ArrayListDemo1.java
Demonstration av TreeMap, en av subklasserna till Map. MapTest.java

Program 25/3

Exempel på abstrakt datatyp. En lista (liknande ArrayList o Vector) implementeras m.h.a.
en indexerad variabel (vektor). Implementationen är inte fullständig: AList.java

Tillämpning av Set, subklass till Collection. Set = mängd, två lika element kan inte förekomma.
I programmet genereras tal slumpmässigt på ett intervall och vi vill ha
ett visst antal olika tal (lagras i Set-objektet). Generate.java