Kurs fovopad04 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Kursprogram Lärare Kurslitteratur Schema
Plan Laborationer Förkunskaper Hjälp
Tentamen Användbara länkar Läsa kursen på distans Hederskodex

^ Upp till kursens hemsida.

fovopad04, Objektorienterad programmering, analys och design i Java: period 4 03/04

Sidan ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens viktigaste anslagstavla.

Kursen har också en vanlig anslagstavla på Lindstedtsvägen 3, entréplanet.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 21 juni 2004

Regnbågslinje

Kursprogram

Ett preliminärt kursprogram i pdf-format finns här:  kursProg04.pdf   OBS! Det preliminära tentamensdatumet som anges i kursprogrammet gäller ej.

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kunskaper i Java motsvarande kursen 2D4112 (eller 2D1310) och kunskaper om algoritmer och datastrukturer motsvarande 2D4117 eller goda kunskaper i något annat språk t.ex. C, C++ eller Pascal. Den som inte kan Java alls bör läsa något om Java innan kursen börjar. Kursboken innehåller en genomgång av Java som vänder sig till den som kan C eller C++ och som blir repetition och fördjupning för dem som läst en nybörjar-grundkurs i Java.

Obs! Den som inte har programmerat alls förut kan inte gå kursen!

Kontakta gärna kursledaren innan kursen börjar om du vill ha råd.

Regnbågslinje

Tentamen

Tentan kommer att ha en teoridel och en problemdel. Teoridelen omfattar 10p "berättarfrågor" och 10p flervalsfrågor.
Inga hjälpmedel på teoridelen. Problemdelen omfattar ca 30 poäng.
Laborationer som redovisats före den ordinarie tentan 3/6 ger bonuspoäng:

1-2 labmoment ger 1 bonuspoäng,
3-4 labmoment ger 2 bonuspoäng,
5 labmoment klara ger 4 bonuspoäng.

Bonuspoängen adderas till det man erhållit på tentan.
Bonuspoängen tillgodoräknas även på tentan i augusti samt ev. ytterligare omtenta under nästa läsår
(max 3 tentatillfällen) men kan bara erhållas vid redovisning före 3/6.
För godkänt krävs 25 poäng varav minst 10 poäng från problemdelen.

En fiktiv tentamen finns här:   fiktivTentamen.pdf   och lösningar här: fiktivLosning.pdf
Den riktiga tentan kommer att ha något fler uppgifter på stoff från andra kursveckan än den fiktiva har.
De designmönster som kan förekomma på teoridelen är de som tas upp på lektionerna (se planen)
och de som är med i labmoment 4.

Tid för ordinarie tentamen är definitivt bestämd till

torsdagen den 3 juni kl 9-14 sal D31

D31 ligger på Lindstedtsvägen 17, man kan även gå in i nr 5 (i valvet).
Observera att tentor börjar utan den akademiska kvarten, klockan 9 betyder 9.00.
Omtentamen ges i augusti i KTH:s ordinarie omtentaperiod.
Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson, tel 790 62 09, Rum 1614, plan 6, Lindstedtsvägen 3
Beroende på antalet kursdeltagare kan det bli aktuellt med ytterligare en lärare på laborationerna.

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Information om kurslitteraturen finns här.
Den som skall göra sina laborationer på Nada och inte redan är förtrogen med Unix eller Linux bör ha häftet
Lathund i Unixanvändning på Nada. Det kostar 20 kr, säljes på första lektionen samt därefter på Nadas studentexpedition.
Finns också on-line (i pdf-format, det första i listan Systemhäften).

Regnbågslinje

Schema

Schema vecka 13
Schema vecka 19

Regnbågslinje

Plan

Plan för lektionerna vecka 13   Program som visats på lektionerna finns här

Plan för lektionerna vecka 19   Program som visats på lektionerna finns här  (det fattas lite från sista dagen ... )

Regnbågslinje

Laborationer

Filer som behövs under laborationerna och som kan hämtas från kursbiblioteket finns också här.

Javadoc är ett sätt att automatiskt skapa dokumentation för klasser. I moment 3 skall ni utgå från ett
körbart program. Alla klasserna där innehåller kommentarer för att skapa javadoc-dokumentation,
denna kan läsas i adventure-doc Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med kursen och speciellt laborationerna ges i följande omfattning

Den som vill programmera på egen dator kan hyra en CD-skiva på KTH:s bibliotek med Java och flera andra programmeringsspråk.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Java

Designmönster

JUnit

för testning

XP

Extreme Programming

Regnbågslinje

Hederskodex

Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas.

Den här kursen examineras till 60% genom laborationsarbete och till 40% med traditionell tenta.

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.

^ Upp till kursens hemsida.