Grupp 8

Namn:................................................................................................................................................................

Länk till SweSum: http://www.nada.kth.se/~xmartin/swesum/

Fråga: 71

Hur långt straff fick den Södertäljebo som utnyttjat en ung förstådshandikappad flicka?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/I20000627_TEXT_0287.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 72

Efter att ha sett vilken film vill sveriges kulturminister ha hårdare regler för pornografi i TV?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/34457.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 73

Vad heter den musikartist i vars nya video det förtärs människokött?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/125701.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 74
I vilken idrott fick man lägga om banan vid sveriges första oficiella mästerskap?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/S20000813_TEXT_0250.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 75

Vad är det längsta någon har spottat en körsbärskärna ?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/0108245675115_UTR__00.html

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 76

Hur många av medlemmarna i Landsorganisationen i Sverige har dator hemma?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/0108245675115_UTR__00.html

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 77

Från vilket äktsvenskt ord härstammar ordet "bög"?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/34485.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 78

Främst till vilken forskning används de ca 70 primater som Statens smittskyddsinstitut håller sig med?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/I20000810_TEXT_0393.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 79

Efter en match mellan vilka länder greps 4 svenskar i Holland?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/123360.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 80

Varför måste man förhandsboka en Playstation 2 om man vill ha en så fort de släpps?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/000705-SP1.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Sammanfatta följande texter med och utan pronomenresolution och diskutera resultaten.


Analysera mera - Recension

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/deniro.html
Sammanfatta utan pronomenresolution 30%
Sammanfatta utan pronomenresolution 20%
Sammanfatta utan pronomenresolution 10%

Sammanfatta med pronomenresolution 30%
Sammanfatta med pronomenresolution 20%
Sammanfatta med pronomenresolution 10%

a) Hur påverkar pronomenresolutionen textsammanfattningen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

b) Vad är det för fördel med pronomenresolutionen i textsammanfattning?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................


"SL:s statistik om t-banan vilseleder"

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/sl.html
Sammanfatta utan pronomenresolution 30%
Sammanfatta utan pronomenresolution 20%
Sammanfatta utan pronomenresolution 10%

Sammanfatta med pronomenresolution 30%
Sammanfatta med pronomenresolution 20%
Sammanfatta med pronomenresolution 10%

c) Hur många tunnelbaneförare nämns i artikeln? Hur refereras de till?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

d) Vilka problem ser du med den nuvarande implementationen av pronomenresolutionen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

e) Hur skulle du vilja förbättra den?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................