Nada

Kursplan för Språkteknologi, 2D4130, distanskurs, hösten 2003

Varje ruta nedan motsvarar en lektion eller laboration. I rutan står vem som ansvarar för kursavsnittet, seminariumet eller laborationen.
Vecka
Kursavsnitt
Föreläsningar (2 september) och självstudier

Kursavsnitt
Självstudier

Kursavsnitt
Självstudier

Seminarium
Chat  i PingPong

Laboration
Chat i PingPong
v 36

Introduktion
och kursöversikt. Språktypologi
och språkhistoria
Hercules 2 september 10-12, sal L21

Kurssamling
Ola 2 september 13-14, rum 1625, E-huset, KTH Campus

Språkteknologi - vad är det?
Ola  2 sep 14-15,  rum 1625, E-huset

NL-tillämpningar
Hercules 2 sep 15-17, rum 1625, E-huset

Formella språk
och syntaxanalys
Mikael
Introduktion till svensk grammatik
Hercules 
Torsdag 4 september
10-11 Hercules
11-12 Ola
Ingen laboration denna vecka.
v 37 Morfologi
Ola 
Särdrag, lexikon 
och syntax
Ola 
Stavningskontroll
Viggo 
Torsdag 11 september
13-14 Ola
14-15 Viggo
Stavningskontroll och 
böjningsregler
Viggo
Laboration Fredag 12 september 13-15
v 38 Syntax,formalismer
Ola
Parsning 1
Ola 
Parsning 2
Constraint Grammar
Ola
Torsdag 18 september
13-15 Ola
Syntax och parsning
Ola
Laboration 19 september 13-15
v 39 Språkstatistik 1:
ordfrekvenser
Viggo
Språkstatistik 2:
informationsteori och markovmodeller
Viggo

Datorstöd för skrivande och grammatikkontroll
Rickard, Ola 
Torsdag 25 september
13-14 Viggo
14-15 Ola
Grammatikkontroll
Ola
Laboration Fredag 26 september 13-15
v 40 Språkstatistik 3:
ordtaggning
Jonas
Språkteknologiska stöd vid sökning och klustring
Hercules
Informationssökning
Martin

Torsdag 2 oktober
13-14 Martin och Hercules
14-15 Jonas
Informationssökning
Martin
Laboration Fredag 3 oktober 10-12
v 41 Semantik,
Pragmatik
och Diskurs.
Hercules, Ola 
Text-
generering
Hercules
Text-
sammanfattning
Martin
Torsdag 9 oktober
13-14 Hercules
14-15 Martin
Textsammanfattning
Martin
Laboration Fredag 10 oktober 13-15
Inlämning av uppsats
Fredag 10 oktober
v 42 Talbaserade dialogsystem
Anders
Lokalisering och internationalisering
Peter
  Torsdag 16 oktober
13-14 Anders
14-16Redovisning av uppsatser Ola
 
v 43     Tentamen språkteknologi
Onsdag 22 oktober
8-13
Tentan skickas ut 7.59, skrivs på distans, och skickas in 13.00 till knutsson@nada.kth.se
   

^ Upp till Aktuella språkteknologikurssidan


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 augusti 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>