Nada

Statistiska metoder 1

Viggo Kann

Kortfattat innehåll
Inledning till statistiska metoder. Enkel språkstatistik.
Litteratur
Bredvidläsningslitteratur

Innehåll

Instuderingsfrågor

Exempel på tentafråga

Fråga

Hur kan man använda språkstatistiska metoder för att avgöra om en text är skriven av en viss känd författare?

Svar

Skaffa fram så mycket text som möjligt som är skriven av den aktuella författaren. Frekvensanalysera sedan denna korpus med avseende på bland annat ordfrekvenser, ordlängd och meningslängd. Jämför statistiken med annan text och leta efter skillnader. Man kan till exempel se vilka favoritord författaren har. Särskilt givande kan det vara att använda ordpar som består av synonyma ord där författaren av vana väljer endera oftare (skriver han mer eller mera, även eller också...). Jämför sedan detta med den text du vill författarbestämma.

Uppsatsämne

Vad har Wordnet för användningsområden? Vad kan man göra i Wordnet och hur fullständigt verkar det vara? Utred detta!

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>