Nada

Pragmatik

Hercules Dalianis
och
Ola Knutsson

Innehåll

Litteratur

Bredvidläsningslitteratur

Instuderingsfrågor

Vad är en diskurs?
Vad menas med koherens i en text?
Vad är ett retoriskt primitiv?

Tentamensfråga

Fråga

Vad innebär Grice' princip. För människa-människa-dialog? För människa-maskin-dialog?

svar

Grice princip innebär att yttranden i en dialog ska vara sanna, klara och relevanta samt innehålla just den mängd information (varken mer eller mindre) som är nödvändig. Grice princip är snarare en indikation på hur den ideala dialogen ska gestalta sig, än en beskrivning av hur verkliga dialoger mellan människor fungerar. Det är dock framför allt viktig att följa Grice princip när den ena dialogpartnern står i ett beroendeförhållande till / litar blint på att den andre inte försöker luras, etc. -- dvs den situation som ofta råder i en dialog mellan människa och maskin.

Uppsatsuppgift

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Hercules Dalianis <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 augusti 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>