Nada

Parsning II

Ola Knutsson

Del 1: Constraint Grammar

Ljusbilder i pdf-format för föreläsningen om CG 2001, nya kommer snart

Testa ENGCG - Constraint Grammar Parser for English

Testa FDG - Functional Dependency Grammar for English

Del 2: Parsning i Granska

Ljusbilder i pdf-format för föreläsningen om parsning i Granska

Litteratur

Bredvidläsningslitteratur

Läsanvisningar

Instuderingsfrågor