Nada

Parsning I: metoder och problem

Ola Knutsson

Den här föreläsningen handlar om syntaktisk parsning av naturligt språk. Vi ska titta på egenskaper i naturligt språk som gör parsningsproblemet extra svårt (t ex flertydighet) och därför intressant ur ett språkteknologiskt perspektiv. Här är några saker vi ska gå in på:

Parsningmetoder

Strategier: parsning som sökning

Problem vid parsning

Litteratur

Läsanvisningar

Instuderingsfrågor

Föreläsningsanteckningar i pdf

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>