Nada

Internationalisering och lokalisering

Peter Svanberg

Kortfattat innehåll

Hur skriver man program som kan användas för olika språk och kulturer? Vilka problem stöter man på när man ska översätta ett program till svenska förhållanden - teckenkoder, sorteringsordning, typografiska konventioner etc? Hur bedrivs standardisering inom dataområdet?

Litteratur

Föreläsningsanteckningar (ljusbilder)

Bredvidläsningslitteratur

Campione, Mary (1997). Writing Global Programs ur The Java Tutorial. URL: http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/intl/index.html (1997-11-29)

Taylor, Dave. Global Software: Developing Applications for the International Market. Springer-Verlag, New York, 1992. ISBN 0-387-97706-6/3-540-97706-6. Innehållsförteckning och utdrag, URL: http://www.intuitive.com/taylor/gs/ (1999-11-21).

INSTA. Nordic Cultural Requirements on Information Technology (Summary report). Libris, Reykjavik, 1992. ISBN 9979-9004-3-1.

Internationalization, International Consulting, URL: <http://www.intlconsultg.com/localiza.html>.

Förberedelse inför föreläsningen

Vad görs osvenskt? Tänk igenom egenheter inom dagens datoranvändning som du tycker hanteras på ett sätt som inte stämmer med hur det brukar göras i Sverige - eller hur det gjordes innan vi införde datorer. Det kan gälla text, bild, ljud, utrustning, gränssnitt - allt.

Innehåll

Exempel på tentafråga

Fråga

Nämn några saker man måste tänka på när man skriver program som enkelt ska kunna lokaliseras.

Svar

Internationalisera, antingen genom att använda färdiga metoder (till exempel i Unixmiljöer som följer Posixstandarden eller Javas internationaliseringsmetoder) eller genom att själv isolera de delar av programmet som är lokalberoende. Speciellt gäller detta in- och utmatning av text, sortering i bokstavsordning, format för tal, datum, pengabelopp och liknande.

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 oktober 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>