Nada

Syntax & syntaxformalismer

Ola Knutsson

Teorier om syntax

Föreläsningen kommer att handla om syntaktisk struktur och teorier som används för att förklara syntaktisk struktur. Föreläsningen handlar om syntax.

Teorier:
 • Transformationsgrammatik
 • Head-driven Phrase Structure Grammar, HPSG (Pollard & Sag)
 • Tree Adjoining Grammar
 • Dependency Grammar
Syntaktiska strukturer:
 • Fraser
 • Meningar
 • Frågor & Uppmaningar

Syntaxformalismer

Föreläsningen kommer att handla om formaliser i vilka man kan representera syntaktisk teori. Vi kommer att titta på hur man kan uttrycka frasstrukturgrammatiker och hur syntaktiska särdrag kan användas i unifieringsbaserade grammatiker för att skapa språkbeskrivningar som är både är generella (kan analysera många olika meningar) och mycket användbara (ger ett analysresultat som kan användas för vidare bearbetning).

Formalismer:
 • Kontextfria grammatiker - BNF
 • DCG
 • PATR-II (Kap 11.3)
 • Constraint Grammar, se föreläsning Constraint Grammar

Litteratur

 • Kapitel 9 i Jurafsky & Martin, speciellt 9.3-9.8, 9.10-9.13
 • Kapitel 11 i Jurafsky & Martin, speciellt 11.1-11.4

Läsanvisningar

 • Läs 9.4-9.8. Använd begreppen för att analysera några egna meningar.
 • Förstå begreppen: kongruens (agreement) och koordinering (coordination).
 • Läs 9.11, förstå vad en rekursiv regel är för något.
 • Läs 11.1-11.3 översiktligt, förstå grundbegreppen: särdragstrukturer, unifiering, hur särdragen fungerar i grammatiken (viktigt!).
 • Skumma 11.4.

Instuderingsfrågor

 • Vilka är de stora flertydighetsproblemen på den syntaktiska nivån?
 • Vad är en högerrekursiv regel?
 • Ge exempel på kongruens (agreement) i engelskan. Finns motsvarande i svenskan?
 • Varför är särdragstrukturer användbart i en grammatisk beskrivning?
Föreläsningsanteckningar i pdf

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>