Nada

Informationssökning och andra språkstatistiska tillämpningar

Martin Hassel

Innehåll

Tekniker

Litteratur

Bredvidläsningslitteratur

Exempel på tentafråga

Fråga

Ge exempel på två skilda bruk av informationssökningssystem där det kan vara motiverat att i det ena fallet optimera precision och i det andra täckning.

Svar

Hög täckning: Forskare som söker efter material till en rapport eller jurister som söker efter prejudikat till ett rättsfall behöver i stort sett allt som skrivits om någonting tidigare. De är nog beredda att tröska igenom en del skräp för att vara säkra på det.

Hög precision: Journalister eller uppsatskrivande skolelever behöver ett par tre översikter - om ens det - för att kunna utföra sin uppgift. De tål nog inte att leta efter sina texter över flera skärmsidor dokumentreferenser.

Förslag till uppsatsuppgift

Redogör för några tekniska dokumentsökningsfunktioner en mänsklig bibliotekarie kan erbjuda som inte dagens system klarar av, och ge en skiss på hur ett system skulle kunna erbjuda någon sådan tjänst.

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Martin Hassel <xmartin@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 augusti 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>