Nada

Kursanalys av 2D4129 (fovwebb05)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D4129 Webbservertillämpningsprogrammering (5p)
Examination Lab1 (3p), Lab2 (2p)
Kursen genomförd Höstterminen 2005
Föreläsningar 3h (gemensamt möte vid ett tillfälle)
Lab (schemalagt) 0 h (distanskurs)
Kurslitteratur Föreläsningsanteckningar, rekommenderade böcker.
Antal studenter 9
Klara med LAB1 2006-01-12 56%
Klara med LAB2 2006-01-12 44%
Prestationsgrad 2006-01-12 50% (föregående läsår: 56%)
Examinationsgrad 2006-01-12 44% (föregående läsår: 45%)
Kursansvarig Sten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Studentenkät