2d4129 fovwebb05

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!


  Svårighetsgrad

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 25% (1 st) Lätt
  3. 75% (3 st) Medel
  4. 0% (0 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Skillnaden i svårighetsgrad mellan de obligatoriska uppgifterna och extrauppgifterna upplevdes som stor.

  Motivation

 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 0% (0 st) Ja, mycket
  2. 100% (4 st) Ja
  3. 0% (0 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Laborationer

 3. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 75% (3 st) Bra
  3. 25% (1 st) Ganska bra
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Kanske skulle innehållit lite mer om EJB:er?

  Övrigt

 4. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Det tog lång tid innan man fick svar på email av handledaren. Eftersom denna kurs är helt på distans måste detta fungera bättre.
  Annars tyckte jag kursen var både givande och intressant.

  ---
  Totalt sett en mycket bra kurs med ett bra upplägg! Men det vore bra med lite snabbare återkoppling när man skickar mail med labbar eller frågor!


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.