Nada

Kursanalys av 2D4129 (fovwebb04)

Författare: Sten Andersson, NADA.

Kursdata

Kurs2D4129 Webbservertillämpningsprogrammering (5p)
Examination Lab1 (3p), Lab2 (2p)
Kursen genomförd Höstterminen 2004
Föreläsningar 6h (gemensamt möte vid 3 st tillfällen)
Lab (schemalagt) 0 h (distanskurs)
Kurslitteratur Föreläsningsanteckningar, rekommenderade böcker.
Antal studenter 11
Klara med LAB1 2005-01-31 64%
Klara med LAB2 2005-01-31 45%
Prestationsgrad 2005-01-31 56%
Examinationsgrad 2005-01-31 45%
Kursansvarig Sten Andersson

Sammanfattning

Mål

Undervisning

Kurslitteratur

Verkligt kursinnehåll

Funderingar till nästa år

Bilaga: Kursbeskrivning

Bilaga: Elevenkät