2d4129 fovwebb04

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!


  Svårighetsgrad

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 0% (0 st) Lätt
  3. 67% (2 st) Medel
  4. 33% (1 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Kursen är svår genom att det tog lång tid att lösa uppgifterna, kanske beroende på att jag drog mig för att ställa frågor när jag fastnat. Men har man bara tiden går det att ta sig igenom.

  Motivation

 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 0% (0 st) Ja, mycket
  2. 67% (2 st) Ja
  3. 33% (1 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Intressant att få prova på olika tekniker inom webutveckling.

  Laborationer

 3. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 67% (2 st) Bra
  3. 0% (0 st) Ganska bra
  4. 33% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Grunduppgifterna var enkla (nästan för enkla). Däremot var extrauppgufterna svåra (för svåra...). Jag hade svårt att förstå vad som skulle göras och på distans kändes det omständigt att fråga. Så jag struntade helt enkelt i att göra dem.

  Övrigt

 4. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Synd att exemplen i pdf-filerna inte fanns att ladda ned. Fastnade ett par gånger på syntaxfel som uppstod då man kopierade kodraderna från pdf-filerna.
  ---
  Jag hade inte bredband när kursen pågick, men det fungerade bra ändå. Hade kursen KRÄVT bredband (inte bara rekommenderat det) hade jag inte haft möjlighet att gå kursen. Anledningen till det är att det helt enkelt inte fanns något bredband på min ort då (sedan den 10/12 finns det däremot det). Jag tycker absolut inte att kursen ska KRÄVA bredband, det bör finnas alternativa kommunikationsvägar för de som så önskar. Distansutbildning ska väl vara tillgänglig för så många som möjligt? "Mapp" förslaget låter dock bra som ett alternativ att erbjuda de som så vill.


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.