2d4129 fovwebb03

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och kommentarer som kursen kan förbättras!!!


  Svårighetsgrad

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 0% (0 st) Lätt
  3. 33% (1 st) Medel
  4. 67% (2 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag tycker kursen har varit lagom svår det som gör det krångligt är att det har varit krångligt är installationerna av de olika sakerna.
  ---
  Själva huvudinnehållet var förhållandevis lätt. Att få igång miljön var däremot ganska krävande.
  ---
  Tycker inte att kursen ska bli lättare. En kurs på KTH ska vara lite svår.

  Motivation

 2. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 67% (2 st) Ja, mycket
  2. 33% (1 st) Ja
  3. 0% (0 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Även fast jag då inte är färdig med alla labbar har jag lärt mig en hel del.
  ---
  De kunskaper som jag har fått genom kusren kommer jag att ha nytta av i arbetslivet.

  Laborationer

 3. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 33% (1 st) Mycket bra
  2. 33% (1 st) Bra
  3. 33% (1 st) Ganska bra
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Laborationerna har varit mycket lärorika och lagom svåra.
  ---
  Bra att få en överblick över olika teknologier. Behöver dock ej vara fel att koncentrera sig på ett område. Saknar lab(ar) för hur saker fungerar under ytan. (tex rena java-servlets under jsp).
  ---
  Lite ojämn arbetsbelastning då de första labbarna var väldigt tidskrävande medan de senare var enklare.

  Övrigt

 4. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Har det varit något problem så har läraren alltid tagit sig tid och svarat på frågorna. De förbättringar som jag tycker borde göras är att använda sig av ett interaktivt klassrum. Det finns ett program som KTH Kista använder "Bilda", sen kommer jag (Jenny Larsson) och Therese Edman bygga ett interaktiv klassrum där man även kan hantera filmer och bilder som examensarbete på våran magisterutbildning.
  ---
  För min del skulle jag önska mer teori, mindre praktik (kanke svårt för en helt lab-baserad kurs). Självklart finns säkert en del sådant i kursliteraturen, vilken jag ej införskaffade. Eftersom jag tenderar att enbart försöka 'klara av' en kurs när jag väl börjat den blir själva nyttan av kursen det man råkar lära sig för att nå målet.
  ---
  Mycket bra kurs! Har lärt mig mycket som jag kommer att kunna ha nytta av.


stene@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.