Nada

2D4124 Operativsystem, speciellt Unix

Hemsida för senaste kurstillfälle
http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4124/aktuell.html

Kursbeskrivning Behandlar olika nivåer hos funktionen i ett modernt operativsystem (Unix). Speciellt inriktas kursen mot att ge inblick i Unix hantering av datorns olika resurser, såsom filer, processer och "sockets". Övningar i shell- och C-programmering.

Mål/syfte
Att förstå:
- hur traditionella operativsystem är uppbygda
- hur moderna operativsystem är uppbygda
- hanteringen av filer, kataloger, processer och "sockets" i Unix

Att kunna:
- redogöra för uppbyggnaden av traditionella och moderna operativsystem
- redogöra för problem, avvägningar och lösningar inom området
- systemprogrammering i Unix

Målgrupp Gymnasieingenjörer, Högskoleingenjörer, Civilingenjörer, Arkitekter, Lärare, samt andra som behöver en fördjupning på detta område.

Behörighetskrav Grundläggande behörighet

Förkunskaper Kunskaper motsvarande kurserna Datateknisk grundkurs, Algoritmer och datastrukturer samt Datorarkitektur och C

Kurstid 04-09-07 - 04-11-09
Heltid (8(9)-17 måndag-fredag) vecka 37 och 42.

Plats KTH, Vallhallavägen

Kursuppläggning
Veckorna 37 och 42 pågår kursen heltid. Övriga veckor ingen undervisning. Föreläsningar upptar ungefår halva tiden. Resten av tiden ägnas åt laborationer i datorsalarna. Deltagarna har även tillgång till datorsalarna mellan och efter kursveckorna.

Examination Kursen omfattar 5 poäng fördelade på:
Tentamen 2 poäng (exempel), laborationer 2 poäng samt projekt 1 poäng.

Kontaktperson/frågor angående kursen
Inge Frick
Tele: 7906956 Fax: 7900930
E-post inge@nada.kth.se

Postadress
NADA
KTH
100 44 Stockholm

Lärare
Inge Frick
Tele: 7906956 Fax: 7900930
E-post inge@nada.kth.se

Examinator
Inge Frick

Antal deltagare 10-60

Kostnad Undervisningen är avgiftsfri men kursmaterialet (ca 500) betalas. Viss kåravgift utgår fr o m 5,5 p. per läsår.

Kursbevis eller betygsutdrag Kursbevis kan efter godkänd kurs beställas på tel. 08-790 70 09. Betygsutdrag erhålls från institutionen. Förutsättningen är att du var behörig för kursen och har erlagt kåravgift (upp till 5,5 p. per läsår ingen avgift).

Ansökan Sista ansökan 03-11-15.
Ansökningsblankett inklusive information om behörighet med mera i pdf-format.

Efteranmälan är möjlig (i mån av plats) innan kursen börjar.

Övriga upplysningar
Kursen är en del av programpaketet Programvaruteknologi.


Last modified 2005-01-05 11:16:29 MET
Inge Frick <inge@nada.kth.se>