Nada

2D4120, Datorarkitektur, 5 poäng

Aktuell kursomgång: period 3 04/05

Denna kurs samläses med Stockholms Universitets motsvarande kurs Datorarkitektur. För vidare information se här.


Senast ändrad 2004-08-11 14:37:12 MEST
Inge Frick <inge@nada.kth.se>