Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund03, Datalogi I, gk med Javaprogrammering

Kursvecka 2, vecka 39

Här är en sammanfattning av vad vi går igenom på lektionerna under veckan. Kopior av de OH-bilder som visas på lektionerna kommer att finnas tillgängliga för dem som vill, dock endast på papper, ej på kurshemsidan. Alla programexempel kommer dock att finnas på kurshemsidan. Det är inte säkert att vi håller planen exakt, stoff kan komma att flyttas till dagen före eller dagen efter! Det är inte heller säkert att vi hinner med alla exempel.

Vi kommer under veckan att gå igenom motsvarande kapitel 9, 10, 12, 13, 14, 15 och 18 i Java for Students. Ni som studerar på egen hand och har en annan bok, försök att slå upp motsvarande kapitel i er egen bok. De områden vi går igenom framgår av lektionssammanfattningarna nedan.

måndag 22/9

tisdag 23/9


onsdag 24/9

torsdag 25/9