Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund03, Datalogi I, gk med Javaprogrammering

Kursvecka 1, vecka 35

Här är en sammanfattning av vad vi går igenom på lektionerna under veckan. Kopior av de OH-bilder som visas på lektionerna kommer att finnas tillgängliga för dem som vill, dock endast på papper, ej på kurshemsidan. Alla programexempel kommer dock att finnas på kurshemsidan. Det är inte säkert att vi håller planen exakt, stoff kan komma att flyttas till dagen före eller dagen efter!

Vi kommer under veckan att gå igenom motsvarande t.o.m. kapitel 8 i Java for Students. Jag vill rekommendera dem som vill läsa på egen hand att läsa dessa kapitel. Titta särskilt på sammanfattningarna i slutet av varje kapitel, "Grammar spot", "Programming pitfalls", " New Language Elements" och "Summary". Gör några övningsuppgifter på varje kapitel. Provkör.

Här är en länk till boken Java for Students egen hemsida. Där kan man välja Contents och se kapitelnamnen för att eventuellt kunna slå upp motsvarande avsnitt i andra böcker.

Observera att kapitel 6, Events, är en enkel introduktion till händelsestyrd programmering och inte alls behandlar ämnet fullständigt. Det återkommer bl.a. i kapitlen 17, 21 och 27. De flesta böcker är inte uppdelade på detta sätt.

Observera också att kapitel 7 finns i sin helhet på bokens hemsida som ett "Sample Chapter" samt att alla bokens exempel finns på hemsidan!

måndag 25/8

Första dagen av första kursveckan blir det en allmän introduktion till kursen och lite Java.

tisdag 26/8


onsdag 27/8

torsdag 28/8