Litteratur

Kurslitteraturen består av böcker, en lista med teorifrågor samt tre häften med laborationsuppgifter. Läs kursprogrammet! Där finns mer information om böckerna. Laborationsuppgifterna och teorifrågorna delas ut i samband med undervisningen men kommer också att finnas tillgängliga från kurshemsidan.

Kursböcker

Java

Den viktigaste litteraturen för kursen är läroboken i Java. Det finns många bra Javaböcker som skulle duga som kurslitteratur. Java for Students (JFS) är lättläst och modern, vänder sig till nybörjare och är upplagd på ungefär samma sätt som undervisningen kommer att vara. Java direkt är upplagd på liknande sätt men är lite mer avancerad än JFS. Om du redan har tillgång till en annan Javabok så kan den gå att använda. Tala med kursledaren! Java-boken behövs redan i första kursveckan.

Douglas Bell and Mike Parr
Java for Students
Tredje upplagan
Prentice Hall
ISBN: 0-130-32377-2

Länk till författarnas egen sida om boken

Jan Skansholm
Java direkt med Swing
Tredje upplagan
Studentlitteratur
ISBN: 91-44-02228-X

Här är en länk till Studentlitteratur samt en länk till författarens egen sida om boken

Haskell

Utbudet av Haskell-böcker är inte alls lika stort som utbudet av Java-böcker. Det finns dock en del gratis material på Internet om Haskell och funktionell programmering som eventuellt kan ersätta en bok. Av böckerna nedan är Thompsons bok omfattande men Chakravarty&Kellers bok är förhållandevis tunn. Båda böckerna kan beställas direkt från förlaget PearsonEducation i England till priserna nedan. Om man anger koden A059A som "voucher code" vid sin beställning slipper man porto och andra avgifter. Thompsons bok finns nog att köpa i bokhandeln i Sverige medan C&K inte finns här. Båda böckerna är bra.

Manuel Chakravarty & Gabriele Keller
An Introduction to Computing with Haskell
(namnet "Introduction to Computer Science with Haskell" anges nu till samma ISBN!)
Pearson SprintPrint
ISBN: 1-74009-404-2
pris: 19.99 pund

(bild saknas)

Simon Thompson
Haskell
The Craft of Functional Programming
Andra upplagan
Addison Wesley
ISBN: 0-201-34275-8
pris: 37.99 pund

Länk till författarens egen sida om boken

Datalogi

Datalogi-begreppen och tekniken av Hans Lunell är en bok som använts som bredvidläsningsbok på de större inledande datalogikurserna på de flesta av sveriges högskolor under många år. Den innehåller mycket bra stoff men skulle vara ännu bättre om den hade moderniserats. Vi rekommenderar inte längre att man köper den här boken. Det man bör kunna ur denna bok definieras av en lista teorifrågor, se nedan!

Hans Lunell
Datalogi - begreppen och tekniken
Studentlitteratur
ISBN: 91-44-47631-0

Länk till Studentlitteratur

Alla böckerna utom Chakravarty&Keller finns att köpa i Studentkårens bokhandel men går antagligen att hitta billigare hos någon Internetbokhandel. Bokus är ofta billiga men gör en egen prisjämförelse innan du köper!

Läsanvisningar

Till Lunells bok: Utgå teorifrågorna som finns här: pdf, postscript
Läsanvisningarna till Lunells bok som finns här ( pdf, postscript) gällde tidigare kursomgångar men ni kan kanske ha nytta av dem ändå.
Observera dock att stoff som inte täcks av teorifrågorna inte längre ingår.
Till Java for Students: JavaAnv
Till Haskell The Craft of Functional Programming: HaskellAnv

Java referensmanual

Information om alla klasser i Java hittar du här: jdk1.4, jdk1.3, jdk1.2.