Kurs fovgrund03 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Kursprogram Lärare Kurslitteratur Schema
Plan Laborationer Läsanvisningar Hjälp
Tentamen Användbara länkar Läsa kursen på distans Hederskodex

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund03, Datalogi I, gk med Javaprogrammering: period 1-2 03/04

Obs!
Denna sida ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens viktigaste anslagstavla.
Kursen har också en vanlig anlsagstavla på Lindstedtsvägen 3, entréplanet.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 19 december 2003

Regnbågslinje

Kursprogram

Kursprogrammet finns här: pdf, postscript

Regnbågslinje

Tentamen

Tentamen 03/04

Tentan kommar att ha tre delar:
  1. Allmänna teorifrågor (från listan nedan, formuleringar kan varieras) 25-30%
  2. Flervalsfrågor Java 20-30%
  3. Programmeringsuppgifter Java 40-50%
Årets tentor kommer att skilja sig lite från förra årets:

Tentamen 29 november 2003

Lydelse: pdf, postscript
Lösning: pdf, postscript

Gamla tentor

030111: pdf, postscript Lösning: pdf, postscript

021130: pdf, postscript Lösning: pdf, postscript

Fiktiv 02/03: pdf, postscript Lösning: pdf, postscript

Teorifrågor

Exempel på teorifrågor som kan komma på tentan: pdf, postscript
Listan på teorifrågor är nu komplett för årets kursomgång (03/04).

Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson, tel 790 62 09, Rum 1614, plan 6, Lindstedtsvägen 3
Beroende på antalet kursdeltagare kan det bli aktuellt med ytterligare en lärare på laborationerna.

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Information om kurslitteraturen finns här
Den som skall göra sina laborationer på Nada och inte redan är förtrogna med Unix eller Linux bör ha häftet
Lathund i Unixanvändning på Nada.
Det kostar 20 kr, säljes på första lektionen samt därefterpå Nadas studentexpedition. Finns också on-line

Regnbågslinje

Schema

Schema kursvecka 5 (kalendervecka 50)
Schema kursvecka 4 (kalendervecka 47)
Schema kursvecka 3 (kalendervecka 43)
Schema kursvecka 2 (kalendervecka 39)
Schema kursvecka 1 (kalendervecka 35)

Regnbågslinje

Plan

Plan för lektionerna kursvecka 1, v35 (inklusive programexempel)
En kompakt lista med programexemplen från veckan samt ytterligare programexempel, titta här

Plan för lektionerna kursvecka 2, v39 (inklusive programexempel)

Plan för lektionerna kursvecka 3, v43

Plan för lektionerna kursvecka 4, v47

Regnbågslinje

Laborationer

Alla labanvisningar kommer så småningom att finnas här ....... Filer som behövs under laborationerna och som kan hämtas från kursbiblioteket finns också här.

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med kursen och speciellt laborationerna ges i följande omfattning

Hjälp med att använda sin egen dator i KTH-studierna kan man få från

Den som vill programmera på egen dator kan hyra en eller flera CD-skivor på KTH:s bibliotek med Java, Haskell m.m.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Regnbågslinje

Hederskodex

Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas.

Den här kursen examineras till 60% genom laborationsarbete och till 40% med traditionell tenta.

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.

^ Upp till kursens hemsida.