Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund02, Datalogi I, gk med Javaprogrammering

Kursvecka1, vecka 35

Första dagen av första kursveckan blir det en allmän introduktion. Eventuellt hinner vi börja med Java. Vi kommer under veckan att gå igenom motsvarande t.o.m. kapitel 8 i Java for Students. Jag vill rekommendera dem som vill läsa på egen hand att läsa dessa kapitel. Titta särskilt på sammanfattningarna i slutet av varje kapitel, "Grammar spot", "Programming pitfalls", " New Language Elements" och "Summary". Gör några övningsuppgifter på varje kapitel. Provkör. Programmen nedan kompletterar boken. De är också lite roligare att titta på då boken bara är svartvit.

Här är en länk till boken Java for Students egen hemsida. Där kan man välja Contents och se kapitelnamnen för att eventuellt kunna slå upp motsvarande avsnitt i andra böcker.

Observera att kapitel 6, Events, är en enkel introduktion till händelsestyrd programmering och inte alls behandlar ämnet fullständigt. Det återkommer bl.a. i kapitlen 17, 21 och 27. De flesta böcker är inte uppdelade på detta sätt.

Observera också att kapitel 7 finns i sin helhet på bokens hemsida som ett "Sample Chapter" samt att alla bokens exempel finns på hemsidan!