Litteratur

Kurslitteraturen består av tre böcker samt tre häften med laborationsuppgifter. Laborationsuppgifterna delas ut i samband med undervisningen men kommer också att finnas tillgängliga från kurshemsidan.

Kursböcker

Java

Den viktigaste litteraturen för kursen är läroboken i Java. Det finns många bra Javaböcker som skulle duga som kurslitteratur. Vi har valt den här boken därför att den är modern, vänder sig till nybörjare och är upplagd på ungefär samma sätt som undervisningen kommer att vara. Om du redan har tillgång till en annan Javabok så kan den gå att använda. Tala med kursledaren! Java-boken behövs redan i första kursveckan.

Douglas Bell and Mike Parr
Java for Students
Tredje upplagan
Prentice Hall
ISBN: 0-130-32377-2

Länk till författarnas egen sida om boken

Haskell

Boken nedan är en bra lärobok i funktionell programmering. Den omfattar ganska mycket mer än vad kursen gör. Utbudet av Haskell-böcker är inte alls lika stort som utbudet av Java-böcker. Det finns dock en del gratis material på Internet om Haskell och funktionell programmering som eventuellt kan ersätta boken. Information kommer ... Haskellundervisningen börjar tidigast i kursvecka 3 (kalendervecka 43, 21-25 oktober).

Simon Thompson
Haskell
The Craft of Functional Programming
Andra upplagan
Addison Wesley
ISBN: 0-201-34275-8

Länk till författarens egen sida om boken

Datalogi

Datalogi-begreppen och tekniken av Hans Lunell är en bok som använts som bredvidläsningsbok på de större inledande datalogikurserna på de flesta av sveriges högskolor under många år. Den innehåller mycket bra stoff men skulle vara ännu bättre om den hade moderniserats lite. Valda delar av boken kommer att tas upp på undervisningen men det mesta får man läsa på egen hand. Detaljerade anvsningar kommer.

Hans Lunell
Datalogi - begreppen och tekniken
Studentlitteratur
ISBN: 91-44-47631-0

Länk till Studentlitteratur

Böckerna finns att köpa på studentkåren. En prisjämförelse med hjälp av pricerunner i juni 2002 visade stora prisvariationer på Java- och Haskell-böckerna och just då var bol.com (Bokus i Sverige) billigast.

Läsanvisningar

Till Lunells bok: pdf, postscript
Till Javaboken: JavaAnv
Till Haskellboken: HaskellAnv

Java referensmanual

Information om alla klasser i Java hittar du här: jdk1.4, jdk1.3, jdk1.2.