Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund02, Datalogi I, gk med Javaprogrammering för PVT

Extrauppgifter för betygshöjning

Slutbetyget på kursen blir medelvärdet av betygen på tenta och labkurs och vi avrundar uppåt. Betyget på labkursen blir 3 om man gör alla obligatoriska uppgifter. För att få 4 ska man göra en mindre extrauppgift och för att få 5 gör man två mindre eller en större uppgift.

En större uppgift skall vara ungefär så omfattande som den obligatoriska men valfria Java-uppgiften som ingår i Labkurs 2.
En mindre uppgift skall vara ungefär hälften så stor som denna.

Förslag till extrauppgifter finns i texten till Labkurs 2 och Labkurs 3.
Den som inte kan hitta förslagen, eller vill göra något annat än det som föreslås i labtexterna kan ta kontakt med kursledaren.