Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund02, Datalogi I, gk med Javaprogrammering för PVT

Program som jag planerar att gå igenom på lektionerna första kursveckan och som inte finns i läroboken

(Vi kommer inte att hinna alla exempel) Det är exempel på enkel grafik, att skriva egna metoder som använder grafik, på repetitionssatser samt några händelsestyrda program.

Smiley-gubbe utan färg

Övning på enkel grafik.
Kör appleten
Javakoden

Smiley-gubbe med färg

Övning på enkel grafik.
Kör appleten
Javakoden

YinYang-symbol

Kör appleten
Javakoden

Rita hus, gata och by

Övning på metoder.
Liknar bokens exempel på sidan 57 samt övningsexempel 5.2, sid 60.

Rita två hus, olika stora
Kör appleten
Javakoden

Rita två rader med fyra hus vardera, en gata
Kör appleten
Javakoden

Rita en by med 4 gator, sammanlagt 32 hus
Kör appleten
Javakoden

Här har vi satt grön bakgrund samt ändrat metoden drawHouse så att den ger huset lite färg
Kör appleten
Javakoden

Omvandling Celsius/Fahrenheit och Fahrenheit/Celsius

Händelsestyrt program. Mata in ett gradtal i Celsiusrutan, tryck Retur/Enter så kommer motsvarande Fahrenheitgradtal i andra rutan, och tvärtom.
Kör appleten
Javakoden

Rita bollar

Repetitionssatser.
Kör appleten
Javakoden

Rita ett schackbräde

Också exempel på repetitionssatser.
Kör appleten
Javakoden

Rita en parabel

Repetitionssats, rita matematisk funktion.
Kör appleten
Javakoden

Statistik

Kör appleten
Javakoden

Vintergatan

Illustrerar användning av slumptal och repetitionssats, liknar Exercise 8.3, sidan 133 i JFS.
Kör appleten
Javakoden

Tegelvägg

Konstanter och repetitionssats, Exercise 8.4 i JFS.
Kör appleten
Javakoden

Räkna bilar

Programmet räknar hur många gånger man tryckt på varje knapp.
Kör appleten
Javakoden

Talformattering

Programmet demonstrerar hur man kan kontroller antalet decimaler vid utskrift av värden av typ float och double.
Kör appleten
Javakoden

Fibonaccital

Fibonaccitalen av ordning 0 till 12 beräknas med iteration och skrivs ut som en tabell.
Kör appleten
Javakoden