2D4112 Datalogi I, gk med Java

Resultat av kursutvärdering


  24 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

  1. 7% (1 st) Mycket lätt.
  2. 36% (5 st) Lätt.
  3. 43% (6 st) Medel.
  4. 7% (1 st) Ganska svår.
  5. 7% (1 st) Mycket svår.


 2. Tyckte du att kursen var intressant och meningsfull?

  1. 50% (7 st) Ja, mycket.
  2. 50% (7 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Hade du programmerat något i Java innan du började den här kursen?

  1. 43% (6 st) Nej, ingenting
  2. 36% (5 st) Ja, lite grann
  3. 21% (3 st) Ja, ganska mycket


 4. Hade du programmerat i något annat programspråk innan du började den här kursen?

  1. 14% (2 st) Nej, ingenting
  2. 36% (5 st) Ja, lite grann
  3. 50% (7 st) Ja, ganska mycket


  Om du svarat ja, tala om vilket språk du använt mest

  Visual Basic
  ---
  C
  ---
  Provat C och Visual Basic
  ---
  Visual Basic 6
  ---
  PLEX
  ---
  Matlab
  ---
  C, C , Pascal, Erlang, ADA, etc, etc.
  ---
  C
  ---
  assembly
  ---
  C och C
  ---
  C, C , Java, Pascal
  ---
  Visual Basic


 5. Vad tycker du om boken Java for Students?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 50% (7 st) Bra.
  3. 21% (3 st) Hyfsad.
  4. 7% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 21% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Lite mera avancerad vore bra.
  Men som nybörjarbok är den säkert bra.
  Jag hade önskat lite mera av referensliteratur
  som man kan använda efter kursen, och där
  har den brister.

  ---
  På logom nivå, både innehållet och övningarna.
  ---
  Bra för att vara en bok för nybörjare
  ---
  Ämnet typkonvertering kunde ha varit lite mer omfångsrikt och exemplifierat. Annars tycker jag att den var mycket bra.


  Har du använt en annan Javabok? I så fall, skriv gärna vilken och vad du tyckte om den!

  Java från grunden. Saknar allt om Scripts... annars bra
  ---
  Beginning Java 2: SDK ISBN:1861005695
  Mycket bra!

  ---
  Senare efter kursen.
  "Professional Java Server Programming, J2EE Edition" Wrox.
  Väldigt bra och detaljerad bok, använbart framför allt om man jobbar enlig MVC modellen.

  ---
  JAVA in a nutshell, men den fungerar mer som uppslagsverk.
  ---
  Massor av olika. Kommer inte ihåg


 6. Vad tycker du om boken Datalogi-begreppen och tekniken ?

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 14% (2 st) Bra.
  3. 43% (6 st) Hyfsad.
  4. 14% (2 st) Mindre bra.
  5. 14% (2 st) Dålig.
  6. 7% (1 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Behöver en uppdatering, börjar bli lite gammal.
  ---
  Gammal
  ---
  Omodern
  ---
  Kändes lite gammal.
  ---
  ANvände den inte så mycket
  ---
  Det kändes gammalt. Begreppen kändes
  föråldrade och dessutom var dom översatta
  på Svenska, vilket är ett problem.
  Tekniker som hur datalagring går
  till är ingenting som används vid programmering
  idag.

  Förslag: Använd en modernare bok, helst på
  engelska så att man förstår begreppen och
  inte behöver ha problem med översättningen.

  ---
  Handla om de flesta område på ett väldigt lätt förståeligt och mycket pedagogiskt sätt. Vettiga exemplar och bra att den är på svenska.
  ---
  Datalogi boken skulle behövas bytas ut mot något
  nyare för en del stämmer inte med verkligheten ute i arbetslivet.

  ---
  Torftig och för abstrakt
  ---
  Strävan att skriva på ett sätt som är helt oberoende av både hårdvara och mjukvara är både styrkan och svagheten med boken. Att den är allmängiltig är naturligtvis bra, men ibland känns den lite väl "mossig" och dåligt exmplifierad. En uppdatering av vissa kapitel vore på sin plats utan att för den skull göra avkall på det ursprungliga syftet.


 7. Vad tycker du om boken Haskell the Craft of Functional Programming?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 21% (3 st) Bra.
  3. 36% (5 st) Hyfsad.
  4. 7% (1 st) Mindre bra.
  5. 7% (1 st) Dålig.
  6. 29% (4 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om Haskell-boken:

  Svårt koncept med Haskell. Var inte beredd på det och hade ingen aning om det från början. Intressant ändå att möta funktionell programering
  ---
  Jag har endast använt Haskell boken lite.
  Hann aldrig bilda mig någon uppfattning.

  ---
  Inga ordentliga exempel som gick att kopiera och köra för att se hur det fungerade.
  ---
  Jag var skeptisk till Haskell delen i kursen
  men jag tyckte nog att det var den rolig
  och bäst.

  Haskell-boken var ett skämt den var helt obegriplig.
  Jag försökte läsa den men gav snabbt upp.

  ---
  Lite för hög nivå för kursen. Det mesta fick man på lektionerna.
  ---
  Kanske beror det på att jag tyckte Haskell var knepigare än Java, men jag skulle ha velat ha ännu fler exempel i varje kapitel som vi använt oss av.


 8. Hur stor del av lektionerna på förmiddagarna måndag-onsdag under kursveckorna har du varit på?

  1. 14% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 43% (6 st) 60-80%.
  5. 43% (6 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används OH-bilder i lagom omfattning?)

  1. 50% (7 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 14% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar/kritik (gärna konstruktiv):

  Lite mycke utsvävningar...
  Lätta administrativa saker gicks igenom allt för noggrannt. Kör på istället, har någom missat information så hänvisa till kursenes hemsida. Detta skulle bli mycket effektivare...
  Annars BRA!!

  ---
  Glasklart!

  Kanske demovisningar på laptop och video-kanon skulle ha kunnat förhöjt kvalitén ytterligare?

  ---
  Det var så roligt att jag ibland trodde att jag förstått mer än jag i själva verket gjort.
  ---
  Bra.
  Ibland var tempot lite långsamt och överpedagogiskt,
  men överlag bra.
  Genomgången av labbarna var bra.

  Förslag till förbättring: Istället för att använda
  suddiga overhead och black-board, borde man gå över
  till något modernare, tex power-point.
  Kurshemsidan är bra, och kan förbättras ytterliggare
  om föreläsningsanteckningar läggs upp där.

  ---
  Ann Bengtsson har ett mycket pedagogiskt sätt. Hon är utmärkt, då visar engagemang, och inlevelse i studenternas förståelse för ämnet.
  ---
  Jag tycker att lektionspassen genomgående hållit hög kvalitet och att de uppenbarligen passat min "lärstil" väldigt bra.


 10. Hur stor andel av de handledda datorlaborationerna på Nada har du varit på?

  1. 43% (6 st) Mindre än 20%.
  2. 7% (1 st) 20-40%.
  3. 21% (3 st) 40-60%.
  4. 21% (3 st) 60-80%.
  5. 7% (1 st) Mer än 80%.


 11. Vad tycker du om den handledning du fått i Nadas datorsalar (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga) ?

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 7% (1 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 7% (1 st) Dålig.
  6. 43% (6 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om handledningen:

  BRA!
  ---
  Stundtals lång väntan då man behövde hjälp.
  ---
  Ibland var det för få handledare ibland dök dom inte
  upp. Labbsalarna var oftast överbokade och det var svårt att hitta en ledig dator.

  ---
  Inte omogen. Några handledarna mycket kunniga andra mindre.


 12. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 14% (2 st) Labkurs 1 - enkel Java med grafik
  2. 71% (10 st) Labkurs 2 - Teleregister samt fri uppgift i Java
  3. 36% (5 st) Labkurs 3 - Haskell


  Ev. kommentarer om laborationerna

  Jag tyckte alla labbarna var bra.
  ---
  Jag har användningen i mitt arbete.
  ---
  Labkurs 3 var extra bra på grund av teorigenomgången
  före varje avsnitt. Man kunde nästan göra hela
  labben utan att öppna kursboken.

  ---
  Förutsättningar och/eller avgränsningar för hur vissa av Haskelluppgifterna skulle lösas var inte solklara för mig och tog därför lite extra tid. Hade jag gått på eftermiddagslabbarna hade det å andra sidan inte varit något problem...


 13. Vad tycker du om examinationsformen, dvs fördelningen av kursens poäng på laborationer och tentamen ?

  1. 0% (0 st) Det borde vara fler laborationer och ingen tentamen
  2. 29% (4 st) Det borde vara fler laborationer och en mindre tentamen
  3. 71% (10 st) Det är bra som det är
  4. 0% (0 st) Det borde vara mindre laborationer och två tentor på kursen


  Ev. kommentar om examinationen:


 14. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 64% (9 st) Bra.
  3. 21% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 15. Vad tycker du om ordinarie tentamens placering i tiden ?

  1. 0% (0 st) Tentan borde ligga tidigare
  2. 79% (11 st) Det är bra som det är
  3. 21% (3 st) Tentan borde ligga senare


  Ev. kommentar om tentamen:

  Vi borde inte ha fått några frågor om Haskell. Vi hade ju knappt hunnit lära oss grunderna när tentan kom. Jag tycker att det hade räckt med labben.
  ---
  Jag tycker att betygsgränserna var ganska lågt satta jämfört med vad jag hade förväntat mig. Kanske skulle det ha krävts lite mer för att både bli godkänd och få MVG.


 16. Kursen är på 10p (4p för tentan och 6p för de tre laborationskurserna) vilket bör motsvara 10 veckor heltidsarbete. Vad tycker du om det jämfört med din egen arbetsinsats?

  1. 7% (1 st) Kursen borde ge fler poäng än 10.
  2. 71% (10 st) Det är lagom med 10p.
  3. 21% (3 st) Det är för mycket med 10p för den här kursen.


 17. Kursen är inte en distanskurs men vi tillåter att man läser på egen hand och kommer till KTH endast för labredovisning och tentamen. Om du läst kursen helt eller delvis på distans, skriv något om hur det fungerade! Vad har du saknat mest? Kan du föreslå några enkla åtgärder från oss lärare som skulle underlätta mycket för distansstudenter?

  Det fungerade bra. Jag hade dock rätt höga förkunskaper så jag utnyttjade inte de resurser som fanns i någon högre grad. Det var enkelt att boka tid för redovisning vilket var bra.

  Hemsidan tror jag är det bästa sättet att kommunicera med kursdeltagarna tror jag. Där finns massa grejer man kan göra t ex införa ett diskussionsforum eller nyhetsgrupp.

  ---
  Har fungerat mycket bra. Skönt att kunna koncentrera sig hemma. Fungerat mycket bra med handledning över e-mail (ngn gång har det tagit ganska lång tid). Fungerat bra med att lägga upp labbar, uppgifter, anvisningar mm på hemsidan. Tips på intressanta länkar och exempel på hur Java används praktiskt i näringslivet skulle ha varit bra!
  ---
  För mig fungerade det bra, det har varit lätt att få svar på frågor och funderingar.
  ---
  Se kommenterar ovan med att lägga upp
  föreläsningarna på webben.

  ---
  Jag tyckte att fördelning av tiden var bra.
  En intensiv vecka och efteråt självständigt arbete.

  Pga jobb belastingen var det inte möjligt för mig att vara med på alla lektioner och laborationer så mycket som jade planerad och önskat.
  Jag föreslår motsvarande kursen eller delar av den på kvällarna alt helgerna.

  ---
  Jag läste kursen helt på egen hand och jag saknade
  lite tips och erfarenheter kring kompilering av
  Hugs.

  ---
  Jag har läst delvis på distans. Speciellt Javadelen. Detta gick mycket bra då jag läst Javakurser på annat håll. Sedan har Ann Bengtsson sådan bra ordning att man visste vad som gåtts igenom och vad man skulle läsa igen.
  ---
  Jag tycker inte att det var något problem att ej delta i laborationerna utan räknar med att jag lärt mig ännu mer än de som haft någon att fråga. Några förslag som skulle underlätta är ändå:

  # Kanske skulle det gå att redovisa (vissa) laborationer via mail/distans.

  # Ett forum/diskussiongrupp för kursens elever skulle lätt kunna sättas upp och sannolikt användas flitigt.

  # Var noggranna med att formulera laborationsuppgifternas förutsättningar, frågeställningar och krav på hur lösningen skall presenteras på ett mycket tydligt sätt.


 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Överlag en bra kurs. Bra lärare.
  ---
  KUL kurs och bra upplagd med en hela veckor med undervisning. BRA jobbat!
  ---
  Bra kurs.
  ---
  Kommentar till fråga 16: Med tanke på att jag inte lade ner 10 v studier på kursen måste jag svara ja på frågan. Om jag hade varit nybörjare i programmering (vilket jag inte är) hade jag säkert behövt 10 v studier för att klara kursen, speciellt labbarna.
  ---
  En jätterolig och givade kurs.
  ---
  Det vore bra om den fanns en fortsättningskurs
  på Java delen av kursen med samma upplägg.

  ---
  Jag tycker mycket om lärare, Ann-Bengtsson.
  Hon var väldigt strukturerad, förberedd och pedagogisk detta gjorde att det var väldigt givande på lektionerna. Alla som önskade fick mycket hjälp och stöd både på lektionerna och hemifrån via e-mail eller telefon.

  ---
  En bra ocj intressant kurs.
  ---
  Det bästa jag har gjort på länge. Tyvärr kom jobb och badrumsreparationer i vägen när det var dags att utföra sista labben, men den är på gång...


ann@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.