Kurs fovgrund02 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Kursprogram Lärare Kurslitteratur Schema
Plan Laborationer Läsanvisningar Hjälp
Tentamen Användbara länkar Läsa kursen på distans Hederskodex

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund02, Datalogi I, gk med Javaprogrammering för PVT: period 1-2 02/03

Regnbågslinje

Senaste nytt

Regnbågslinje

Kursprogram

Kursprogrammet finns här: pdf, postscript

Regnbågslinje

Tentamen

Här är tentan från 11 januari 2003: Tenta030111.pdf, Tenta030111.ps
och här är lösningarna: Lösningar030111.pdf, Lösningar030111.ps

Här är tentan från 30 november 2002: Tenta021130.pdf, Tenta021130.ps
och här är lösningarna: Lösningar021130.pdf, Lösningar021130.ps
Nästa tentamenstillfälle därefter blir i augusti 2003.

Mindre Haskell på tentan

Tentan äger rum mindre än två veckor efter det att vi börjat med Haskell och det har varit svårt för de studenter som vill jobba i förväg
med Haskell då labbar och anvisningar om kursmaterial inte varit tillgängliga. Därför har jag bestämt att göra Haskelldelen av tentan mindre
och lättare än det ursprungligen var tänkt. Haskell examnieras nu huvudsakligen genom laborationer och man kan spara en del av
Haskell-labbandet till den sista kursveckan.
Haskellfrågorna på tentan blir av flervalstyp samt frågor som "vad ger följande funktionsanrop för resultat .. ?", " vad gör funktionen ...?".
Det blir inga frågor av typen "Skriv ett program som ...". Man behvöver kunna förstå enkla Haskellprogram och kunna lite teori till tentan
men man behöver inte själv kunna skriva program.

Fiktiv tentamen

Nu finns det en fiktiv tenta med poängsatta frågor och betygsgränser.
En del av uppgifterna, främst flervalsfrågorna, är tagna från exemplen på tentafrågor nedan.

FiktivTenta.pdf, FiktivTenta.ps
LösningTenta.pdf, LösningTenta.ps

Exempel på tentafrågor

Haskellfrågor.pdf, Haskellfrågor.ps

Lunellfrågor.pdf,Lunellfrågor.ps

Javafrågor.pdf, Javafrågor.ps

Läsanvisningar

Till Lunells bok (har länge funnits tillgängliga från sidan om kurslitteratur)
LunellAnv.pdf, LunellAnv.ps

Kortfattade anvisningar till Java for Students om vilka kapitel som ingår:
JavaAnvisningar

Kortfattad beskrivning av vad som ingår i Haskelldelen av kursen:
HaskellAnvisningar
Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson, tel 790 62 09, Rum 1614, plan 6, Lindstedtsvägen 3.
Beroende på antalet kursdeltagare kan det bli aktuellt med ytterligare en lärare på laborationerna.

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Information om kursböckerna samt läsanvisningar finns här
Den som skall göra sina laborationer på Nada bör ha häftet Lathund i Unixanvändning på Nada.
Det kostar 20 kr, säljes på första lektionen samt därefterpå Nadas studentexpedition. Finns också on-line Regnbågslinje

Schema

Schema kursvecka 5 (kalendervecka 50)
Schema kursvecka 4 (kalendervecka 47)
Schema kursvecka 3 (kalendervecka 43)
Schema kursvecka 2 (kalendervecka 39)
Schema kursvecka 1 (kalendervecka 35)
Regnbågslinje

Plan

Plan för kursvecka 5 (kalendervecka 50)
Plan för kursvecka 4 (kalendervecka 47) samt några av de Programexempel vi går igenom under veckan.
Plan för kursvecka 3 (kalendervecka 43) samt några av de Programexempel vi går igenom under veckan.
Plan för kursvecka 2 (kalendervecka 39) samt de Programexempel vi går igenom under veckan.
Plan för kursvecka 1 (kalendervecka 35) samt de Programexempel vi gått igenom under veckan.
Regnbågslinje

Laborationer

Alla labanvisningar kommer så småningom att finnas här ....... Filer som behövs under laborationerna som kan hämtas från kursbiblioteket finns också här. Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med kursen och speciellt laborationerna ges i följande omfattning

Hjälp med att använda sin egen dator i KTH-studierna kan man få från

Den som vill programmera på egen dator kan hyra en eller flera CD-skivor på KTH:s bibliotek med Java, Haskell m.m. Regnbågslinje

Användbara länkar

Regnbågslinje

Hederskodex

Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas.

Den här kursen examineras till 60% genom laborationsarbete och till 40% med traditionell tenta.
Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.

^ Upp till kursens hemsida.