Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund02, Datalogi I, gk med Javaprogrammering för PVT

Här följer kortfattade anvisningar till vad tentans Java-del omfattar. Anvisningarna är relaterade till kapitlen i boken Java for Students. Alla kapitelnamn är utskrivna så att den som har en annan bok kan se ungefär vad kapitlen innehåller. I slutet av varje kapitel finns några avsnitt markerade med grått, "Grammar spot", "Programming pitfalls", "Programming principles", "New language elements" och "Summary". Läs dessa för de kapitel som ingår. Om du förstår/kan det som står i dessa kan du tillräckligt från kapitlet. På följande kapitel kommer säkert inga tentafrågor:

Rekursion i Java