Nada

^ Upp till kursens hemsida.

fovgrund02, Datalogi I, gk med Javaprogrammering för PVT

Här följer kortfattade anvisningar till vad Haskell-delen av kursen omfattar utgående från boken The Craft of Functional Programming av Simon Thompson. Alla kapitelnamn är utskrivna så att den som har en annan bok kan se ungefär vad kapitlen innehåller. Följande avsnitt ingår i kursen: Kapitlen 1-7, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1-10.4, 14.1 samt översiktlig kunskap från kapitlen 16-18.
Jag kommer sammanfatta vad som krävs av kapitlen 16-18 senare, hinner inte just nu .....
Övriga kapitel ingår ej i kursen men är ändå intressanta.