eng flag In English
bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Synpunkter?

Synpunkter på kursen vill vi väldigt gärna ha. Synpunkter kan lämnas direkt till någon lärare i samband med lektioner, via datorpost eller vanlig post. Vid kursens slut kommer en datoriserad enkätundersökning genomföras. Denna enkät är anonym och väldigt viktig för kursen såväl som för lärarna.

Klicka på den här knappen för att som är på engelska

Du kan också lämna dina synpunkter direkt till examinator Yngve Sundblad.

Sidansvarig: <serafim.at.nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-03-04