eng flag In English
bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Kurslitteratur på Grundläggande internetprogrammering våren 2006

Ingen speciell kurslitteratur.

Eventuell bok för hågade

Darrel Ince: "Developing Distributed and E-commerce Applications",
ISBN 0321154223 (Paperback), Bästa pris just nu

Och/eller CSCs häfte om Java som man kan köpa på studentexp.

Vi hittar det vi behöver på internet

Skriv inte ut på papper utan använd länkarna och läs på skärm. Närhelst ni ska programmera kommer ni troligen vara uppkopplade mot internet.

Java:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/getStarted/cupojava/index.html
http://java.sun.com/docs/overviews/java/java-overview-1.html
Se Javas hemsida http://java.sun.com, the Java tutorial http://java.sun.com/docs/books/tutorial

Böcker:

David Flanagan: "Java in a Nutshell",
ISBN 0596007736, Bästa pris just nu
Tredje upplagan ska finnas tillgänglig online, men jag har inte hittat den

Bruce Eckel, "Thinking in Java",
ISBN 0131002872, Bästa pris just nu
Finns att ladda ner till egna datorn.

HTML, XHTML, XML, CSS, DHTML, ...

W3School online tutorials

Tomcat och information om Servlets och JSP

http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-4.1-doc/index.html

Apache Jakarta

http://jakarta.apache.org/

Konferenser, etc

ACM Digital Library kan man komma åt online om man är inloggad på KTH
http://www.acm.org/dl

Övrigt

Vi kommer hitta dokumentation om annat alltefter kursens gång

Sidansvarig: <serafim.at.nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-01-24