eng flag In English
bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Examination på Grundläggande internetprogrammering våren 2006

För momentet LAB1 skall man ha utfört laborationerna. För momentet ÖVN skall man ha utfört programmeringsprojektet. Har man
  • gjort alla laborationer + projektet kan man få betyget 5. Kvaliteten på projektet avgör detta.
  • Om man gör alla laborationer utom en kan betyget inte bli högre än 4.5 (som ju kan avrundas uppåt för ett mycket bra projekt...)
  • Om man gör alla laborationer utom två kan betyget inte bli högre än 4
  • Man kan låta bli en oligatorisk uppgift om det finns och man har gjort en valfri uppgift på en laboration
  • Summa summarum: För garanterat högsta betyg - gör allt och hög kvalitet på projektet. För betyg 3 räcker det med 3 laborationer + godkänt projekt.

Kommer mera senare!

Sidansvarig: <serafim.at.nada.kth.se>
Uppdaterad 2006-01-24