Nada

2D2051 Databasteknik och datorkommunikation

Laboration 4:
Verifiering av formulär med Javascript

Förberedelser

Det hjälper om man studerat föreläsningsanteckningarna om Javascript. Laboration 3 behöver vara klar.

Redovisning

Laborationen utföres i grupper om 2 personer (eller ensamma om ni vill och det finns plats). Skicka ett mail till inge@nada.kth.se med namn och personnummer på laboranterna och information om var jag kan hitta era filer.

Kökslista med kontroll av data

Kommentarer


^ Upp till Nadas kurser.
Senast ändrad: 2004-05-10 12:06:38 MEST
Inge Frick < inge@nada.kth.se>