Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


KTH

KTH Nada
ingår i
Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D2050

Kursanalays

KURSDATA

Kursanalys för 2D2050 programmering grundkurs för media 120.

 

 

KURSDATA

 

Kursens namn: Programmering grundkurs, 2D2050, 5poäng

Kursen genomfördes:2006 period 3 och 4

Kursledare: Vahid Mosavat

övningsledare: Per-Anders Staav

Antalövningsgrupper:1

Undervisningstimmar:20 Timmar föreläsning,12 timmar övning, 34 timmar labb.

Antal registrerade studenter: 45

Antal direkt avhoppade elever: 8

Kurslitteratur: Python Programming for the absolute beginner av Michael Dawson.

Moment: Kursen består av 3 olika moment:

Lab1: Laborationer, 2 poäng.

Lab2: Datorprov, 1 poäng.

Lab3: P-uppgiften 2 poäng.

 

Antal studenter som klarade lab1: 25

Antal studenter som klarade lab2: 39

Antal studenter som klarade lab3: 23

 

Prestationsgrad: 60%

Examinationsgrad: 51%

 

 

MÅL

Lära studenterna hur man använder datorer genom att skriva egna välskrivna program så att studenterna ska kunna diskutera kvalitet hos ett program.

 

FÖRÄNDRING INFÖR DENNA KURSOMGÅNG

* Nytt programspråk: Python.

* Obligatorisk grafiklabb.

* Bok användes som kurslitteratur.

* Diagnostiskt prov.

* Specen var inte obligatorisk, men var hjärtligt rekommenderad från kursledningen.

 

SAMMANFATTNING

Jag tycker att den här kursomgången var bra särskild för dem som inte hade kommit i kontakt med programmering sedan tidigare, och de har lärt sig väldigt mycket. Vi har tyvärr fått ganska få (2 kvinnor och 9 män) svar på den webb-baserade enkäten. 73% av de tyckte att kursen var intressant och resten tyckte att det var neutral. Alla som lämnade in enkät har klarat kursen.

kursen anses vara medel/ ganska lätt.

 

UNDERVISNING

Föreläsningar har gjorts med datorprojektor, så att man kunde visa och köra exempel, det har uppskattats. 55% tyckte föreläsningarna var bra, 27% neutral och 9% mindre bra. Föreläsningsbilderna tycktes bra av 45%, acceptabla av 27% och har inte använts av 27%. Kursens webbsida tycktes vara bra och informativ, dock sidan bör uppdateras oftare.

Feedback på specen har varit varierande beroende på vem som har rättat specen.

 

EXAMINATION        

Lab1: Består av 6 laborationer och redovisades under labbtillfällen utan bokning av tid.

 

Lab2: Datorprov, ett prov på grundläggande begrepp och förståelse av kod, provet gick två ggr för varje student. Till datorprovet hade man kursboken med redan gjorda anteckningar (inte svar på diagnostiska proven) som hjälpmedel.

 

Lab3: P-uppgiften, en större individuell uppgift, som betygsätter hela kursen. För att bli klar med Lab3 var man tvungen att granska en annans uppgift. Själva P-uppgiften kunde väljas mellan ca:100 uppgifter som rekommenderas från kursledningen men det var också tillåtet att definiera egna uppgifter och redovisa de istället (detta skulle godkännas från kursledningen först). För att redovisa P-uppgiften fick man boka tid.

Nivå på uppgifter är ganska olika men det är något som är svårt att komma ifrån, dessutom betygsättning görs på programmets kvalitet.

 

*anmärkning: Första fem laborationer tillgodoräknades om man klarade datorprovet. Laboration 6 är grafik och var obligatorisk, man fick den tillgodoräknat om man gjorde en grafisk P-uppgift.

 

KURSLITTERATUR

De flesta tyckte att boken fungerade bra, dock var det för många exempel om spel.

 

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Försöka att vara tydligare när det är deadline för olika moment i kursen, bättre åtkomst om olika saker på webben.

Ta upp flera konkreta exempel på föreläsningarna.

 

  
Sidansvarig: Vahid Mosavat <vahid@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-01-13