2D2050 Programmering grundkurs

Resultat av kursutvärdering


  Detta formulär innehåller frågor om kursuppläggning, föreläsningarna, instuderingsfrågorna och P-uppgiften.


  Persondata

 1. Kön?

  1. 18% (2 st) Kvinna
  2. 82% (9 st) Man
  3. 0% (0 st) Vill inte svara


  Kursuppläggning

 2. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 45% (5 st) Ganska lätt
  3. 45% (5 st) Medel
  4. 9% (1 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår


  Målen med kursen är att: ge allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men också kunskaper om hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

 3. Fick du i början av kursen klart för dig att detta var kursens mål?

  1. 18% (2 st) Ja, absolut
  2. 55% (6 st) Ja, delvis
  3. 18% (2 st) Tveksam
  4. 9% (1 st) Nej, till stora delar inte
  5. 0% (0 st) Nej, inte alls

 4. Tycker du att kursinnehållet stämmer överens med kursmålen?

  1. 18% (2 st) Ja, absolut
  2. 82% (9 st) Ja, delvis
  3. 0% (0 st) Tveksam
  4. 0% (0 st) Nej, till stora delar inte
  5. 0% (0 st) Nej, inte alls

 5. Kände du dig motiverad att läsa kursen?

  1. 36% (4 st) Ja, absolut
  2. 45% (5 st) Ja, delvis
  3. 9% (1 st) Tveksam
  4. 9% (1 st) Nej, till stora delar inte
  5. 0% (0 st) Nej, inte alls

  Du som kände dig motiverad, varför var/blev du det?

  I början var jag lite tveksam, men sen när jag började lära mig lite blev det faktiskt rätt roligt. Så länge jag får ut någon resultat blir jag motiverad
  ---
  Pedagogisk bok som gjorde det kul för man förstod vad man skulle göra
  ---
  Kul att göra egna program
  ---
  intressant ämne
  ---
  Därför att jag har stort intresse för problemlösning och programmering, samt att få implementera grafisk design på applikationer är kul.
  ---
  Det verkade väldigt roligt. Boken och hela upplägget var bra.
  ---
  alltid kul och lära sig något nytt.

  Du som inte kände dig motiverad, vad gjorde du åt saken?

  kämpade mej igenom den

 6. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 18% (2 st) Ja, mycket
  2. 55% (6 st) Ja
  3. 27% (3 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

 7. Vad tycker du att du lärt dig under kursen?

  1. 0% (0 st) Hantera datorn (Windows, webben, filer)
  2. 73% (8 st) Språket om programmering
  3. 45% (5 st) Python-orden i boken
  4. 82% (9 st) Att gå från problem till program
  5. 64% (7 st) Själv hitta och använda nya funktioner i Python

 8. Tycker du att kursen är relevant för din utbildning och/eller ditt yrkesliv?

  1. 18% (2 st) Ja, mycket
  2. 36% (4 st) Ja
  3. 27% (3 st) Neutral
  4. 18% (2 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej

 9. Hur upplevde du den här kursen jämfört med andra kurser du läst på KTH?

  1. 9% (1 st) Svårare att veta hur jag skulle plugga.
  2. 45% (5 st) Lättare att veta hur jag skulle plugga.
  3. 9% (1 st) Svårare att arbeta på egen hand med kursen.
  4. 55% (6 st) Lättare att arbeta på egen hand med kursen.
  5. 0% (0 st) Svårare att få högt betyg.
  6. 27% (3 st) Lättare att få högt betyg.


 10. Hur många timmar i veckan ägnade du åt kursen före provet?

  1. 36% (4 st) 0-5
  2. 36% (4 st) 6 timmar per vecka (all schemalagd tid)
  3. 27% (3 st) 6-10
  4. 0% (0 st) Mer än 10 timmar per vecka

 11. Hur många timmar i veckan har du jobbat med kursen efter provet?

  1. 18% (2 st) 0-2
  2. 27% (3 st) 2-5
  3. 27% (3 st) 5-8
  4. 27% (3 st) Mer än 10 timmar per vecka

 12. Hur tycker du att det har gått att arbeta på egen hand?

  1. 55% (6 st) Mycket bra, behöver sällan eller aldrig hjälp.
  2. 27% (3 st) Bra, men behöver hjälp ibland.
  3. 18% (2 st) Så där, behöver hjälp ofta.
  4. 0% (0 st) Dåligt, kan sällan arbeta utan hjälp.
  5. 0% (0 st) Uselt, kan aldrig arbeta utan hjälp.


  Kursmaterial

 13. Vad tyckte du om informationen på kurshemsidan?

  1. 9% (1 st) Mycket bra
  2. 55% (6 st) Bra
  3. 27% (3 st) Neutral
  4. 9% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte använt kurshemsidan
  7. 0% (0 st) Vet ej

  Förslag till förbättring av kurshemsidan:

  Ni gjode lite tabbar, som tex datumet för datorprovet kunde annonseras bättre, fick en chock när jag dök upp där på labben och fick veta att vi skulle ha prov
  ---
  All viktig fakta på ett ställe och onödigt mycket anmälningsdelar
  ---
  Lite mindre rörig och bara information om Python, inga gamla PM från Java.

 14. Hur tycker du att kursboken Python Programming for the absolute beginner av Michael Dawson har fungerat?

  1. 45% (5 st) Mycket bra
  2. 36% (4 st) Bra
  3. 18% (2 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har använt annan bok, (vv ange vilken nedan)
  7. 0% (0 st) Har inte använt någon bok

  Ev annan bok:

 15. Förslag till förbättringar av Dawsons bok:

  skippa livewire och introducera pygame direkt
  ---
  Lär inte ut livewires då pygame redan är simpelt.


  Övningsgrupp

 16. Hur har övningen fungerat?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 36% (4 st) Bra
  3. 27% (3 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 36% (4 st) Har inte deltagit

  Ev övrig kommentar till övningar (gärna konstruktiv):

  En bättre förklaring för slingor. t.ex. grafisk struktuerad förklaring. En nybörjare har bättre koll om någån ritar en vanlig slinga på tavlan.
  ---
  Att arbeta två och två innebär ofta att en gör arbetet, negativt.


  Labbhandledning

 17. Hur har handledning fungerat i labbsalen ?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 55% (6 st) Bra
  3. 27% (3 st) Acceptabelt
  4. 9% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 9% (1 st) Har inte deltagit

  Ev övrig kommentar till labbhandledningen(gärna konstruktiv):

  När det är många på labbarna skulle det funka mycket smidigare om assarna delade in datorerna i grupper. Tex en asse hjälper dator 1-5, en annan 6-10. Då behöver man inte förklara vad som sker i programmet två gånger och assen får mer koll.
  ---
  Ibland fick man vänta länge. Kunskapen hos handledarna var olika, även den pedagogiska delen...


  Föreläsningar

 18. Vad tyckte du om föreläsningarna?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 55% (6 st) Bra
  3. 27% (3 st) Acceptabelt
  4. 9% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 9% (1 st) Har inte deltagit

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Det är som matte, att räkna ger mer än att lyssna på en föreläsning.
  ---
  Det fungerade bra. Man fick se hur man skulle skriva och sen hur det fungerade. Man blev uppmuntrad att testa själv.


 19. Vad tyckte du om föreläsningsbilderna (på webbsidan)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 45% (5 st) Bra
  3. 27% (3 st) Acceptabla
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga
  6. 27% (3 st) Har inte tittat på dom

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  gärna fler bilder med ännu detaljerad förklaring
  ---
  Kunde ha varit några fler kommentarer så man förstod hela innehållet, även om man inte varit på föreläsningarna.


  P-uppgift

 20. Vad tyckte du om P-uppgiften?

  1. 36% (4 st) Mycket bra
  2. 36% (4 st) Bra
  3. 18% (2 st) Acceptabel
  4. 9% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dålig
  6. 0% (0 st) Har inte gjort den än

 21. Hur tyckte du att labbarna förberedde dig på P-uppgiften?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 55% (6 st) Bra
  3. 45% (5 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Vet ej

  Hur skulle labbarna kunnat förbereda dig bättre?


 22. Hur tyckte du att skrivandet av specen hjälpte dig med P-uppgiften?

  1. 0% (0 st) Har inte skrivit någon spec
  2. 27% (3 st) Mycket bra
  3. 27% (3 st) Bra
  4. 36% (4 st) Acceptabelt
  5. 0% (0 st) Mindre bra
  6. 0% (0 st) Dåligt
  7. 9% (1 st) Vet ej

 23. Hur ligger du till med P-uppgiften?

  1. 100% (11 st) Klar/nästan klar.
  2. 0% (0 st) Har börjat/är mitt i.
  3. 0% (0 st) Har ännu inte påbörjat uppgiften.

  Ev synpunkter på P-uppgiften:

  Bra, var jättekul att göra ett eget program även om man hade en hel del problem på vägen
  ---
  Feedbacken på specen, varierad beroende på vem man hade som handledare.


 24. Vilka av följande moment har hjälpt dig att närma dig kursmålen?

  1. 64% (7 st) Labbarna
  2. 36% (4 st) Instuderingsfrågorna
  3. 73% (8 st) Provet
  4. 55% (6 st) P-uppgiften
  5. 55% (6 st) Läsa Python-bok
  6. 0% (0 st) Eget arbete vid datorn

 25. Hur skulle kursen kunna förbättras?

  hmmm... jag vet faktiskt inte..
  ---
  återgå till java. python är inte särskilt användbart i arbetslivet. inte många arbetsgivare känner ens till det
  ---
  Att vi får tillgång i skolan till de moduler som är coola, typ pygame, py-web, py2exe, py-app-budle, etc...

  Så att man kan visa det man har gjort utan att behöva ha en bärbar dator med sig.


 26. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Det har varit riktigt roligt och det känns verkligen som man har lärt sig något. Det var lagom nivå för de som inte programmerat tidigare.


vahid@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.