Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


KTH

KTH Nada
ingår i
Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
 

   
   
   
   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D2050

Föreläsningar

Föreläsning
Innehåll
Pdf
Filer från föreläsningen
Anvisningar till boken
1 kursinformation, introduktion till python KursPM F1.pdf
--
2 Variabler, inläsning och utskrift på skärm F2.pdf
--
3 jämförelse operatorer,if, if-elif-else och while F3.pdf
--
4 Listor, for-satser, tuppler och strängar F4.pdf
python filer
5 Funktioner, parametrar, lokala och globala variabler, filläsning och filskrivning F5.pdf
python filer
6 Egen datatyp, Klasser och objekt F6.pdf
python filer
7 Objekt orientering och grafik F7.pdf
python filer
10 Specskrivning och grafik Granskningsprotokollet
python filer


 
Sidansvarig: Vahid Mosavat <vahid@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-01-13