Nada

Kursanalys för ingprg05, Programmering grundkurs, våren 2005

Kursdata

Tid: period 3,(4) dvs januari-april 2005.
Poängantal: 5 (varav labb 1+2 poäng, tenta 2 poäng).
Föreläsningar: 14 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: Tre labbar och en stor individuell programmeringsuppgift.
Kursledare och föreläsare: Alexander Baltatzis
Övningsledare: Vahid Mosavat
Antal elever: 45

Kurslitteratur var javahäftet eller valfri javabok.

Avklarade moment 2005-06-03:

Alla 

antal aktiva elever      =  45
antal godkända elever LAB1  =  33  73.33%
antal godkända elever LAB2  =  25  55.56%
antal godkända elever LAB3  =  17  37.78%
antal examinerade elever   =  17  37.78%
prestationsgrad        =     55.56%

Killar

antal aktiva elever      =  34
antal godkända elever LAB1  =  25  73.53%
antal godkända elever LAB2  =  20  58.82%
antal godkända elever LAB3  =  13  38.24%
antal examinerade elever   =  13  38.24%
prestationsgrad        =     56.47%

Tjejer

antal aktiva elever      =  11
antal godkända elever LAB1  =  8  72.73%
antal godkända elever LAB2  =  5  45.45%
antal godkända elever LAB3  =  4  36.36%
antal examinerade elever   =  4  36.36%
prestationsgrad        =     52.73%

Mål

Grundkursen i programmering ger dig allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt ger kursen dig kunskaper om hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.Kursens mål är att ge

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Enkät

En enkät gjordes med ACE. Alla som svarat har tyckt att det var en bra kurs. Föreäsningar och övningar har fått beröm. Hemtal provades och fungerade bra i början.

Datorprovet har fått befogad kritk. Det stämde dåligt överens med föregående års prov. Jag väntade på det nya datorprovsystemet som användes skarpt hösten innan men inte blev klar att träna på till datorprovet skulle gå. Istället gjordes ett skrifligt snabbvalsprov som fungerade mycket bra på prgs men mindre bra här.

Schemat låg olyckligt. Tentaperioden i period tre och påsk-omtentaperioden låg alldeles efter varanadra. Två föreläsningar och två övningar låg väldigt avskilt i april mer än en månad efter sista föreläsningen i februari. Dessa gjordes om till specåterlämning i små grupper. Detta fungerade mycket bra men tyvärr lämnade bara hälften in spec och fick åtnjuta undervisning i mindre grupp.

Väldigt många försvann i april vilket till stor del berodde på att de koncentrerade sig på andra kurser. Labbsalarna var i stort sett tomma tills de sista två veckorna.

Förändringar till detta år

Till detta år gjorde jag om de första labbarna. Jag minskade antalet labbar till tre och lät dem ha två veckor på sig att redovisa så att vi kunde ge enbart hjälp varannan vecka.

Planerade förändringar

Ny kursledare Vahid Mosavat.

/Alexander Baltatzis

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <alba@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>