English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

2D2031 Radioteknik

Labbar

Allmant, labb1, labb2, labb3, labb4

Grupper

  Tisdag Onsdag Torsdag
08:00 - 09:45 Grupp 1 Grupp 5 Grupp 9
10:00 - 11:45 Grupp 2 Grupp 6 Grupp 10
13:00 - 14:45 Grupp 3 Grupp 7 Grupp 11
15:00 - 16:45 Grupp 4 Grupp 8 Grupp 12

 

Allmänt

Laborationskursen går ut på att ni ska göra ett färdigt radioprogram, allt från att göra inslag, prator, jinglar och ljudeffekter till att binda samman inslagen med påor och avor till en helhet. Inslagen kommer ni att göra i labsalarna på Campus medan slutproduktionen kommer att göras i KTH:s radiostudio i D-huset.

Förberedelseuppgift

Innan ni börjar med laboration 2 och 3 ska ni planera ert program och skapa ett ”skelett” eller en formatisering med ett antal fasta programpunkter. Programmet skall bli ca 20 minuter och innehålla minst tre olika inslag av typerna:
• Debatt
• reportage
• nyheter
Det viktiga labkursen är inte innehållet i programmet utan hur ni använder tekniken för att skapa programmet. Fokus ska alltså på ljudkvaliten, hörbarhet, nivåer, d.v.s hur ni tekniskt löst uppgiften. I de tre inslagsformerna ovan kommer produktionssätten att skilja sig åt. Er uppgift är alltså att på bästa sätt, rent ljudtekniskt, göra de inslag som skall ingå i programmet.

Synopsis

Skriv ett synopsis, dvs en kort skriftlig beskrivning av ert radioprogram. Den ska vara kortfattad ca 1 – 2 A4. Tänk både på form och innehåll. I planeringen ska exempelvis ingå:
• mål och avsikt med programmet
• programmets längd
• sändningstid
• målgrupp
• produktionssätt
• antal medverkande

Laboration 1

Självstudier i Sound Studio . Dessa övningar handlar om att få färdigheter i mikrofonval och placering vid olika inspelningssituationer. Gå igenom de åtta övningarna i SoundStudios Workshop och redovisa på plats.
OBS! Ta med egna hörlurar!

Laboration 2

Reportage
Tänk ut ett ämne att göra ett intressant samhällsreportage om, ca 5 min långt. Reportaget ska innehålla flera intervjuer. Först måste ni bestämma infallsvinkel och kanske göra en del research. Bland annat måste ni tänka igenom varför intervjuerna görs och vilka som intervjuas. Sedan bör frågorna gås igenom. Hur får man bäst fram det man är ute efter? Åk sedan ut med mikrofon och bandspelare och gör intervjuerna. Lyssna igenom resultatet. Analysera och diskutera. Kunde frågorna ställts på ett annat sätt? Fick ni fram det ni var ute efter? Försök även att använda många ljudillustrationer och mycket bakgrundsljud så att reportaget blir så levande som möjligt

Nyhetsinslag
Gör ett par nyhetsinslag på mellan 1:30 och 2 minuter vardera. Ni kan utgå från några nyhetsartiklar som ni gör om till radiomanus. Försök följa upp nyheten, kan ni hitta någon ny vinkel i förhållande till artiklarna?
Här gäller det att göra hela inslagen klara, dvs ni ska inte bara skriva prator och göra intervjuer utan även skriva på och avannonser till studiereportern. Intervjuerna ska sedan klippas och mixas med prator till färdiga inslag. Detta görs i Logic och Reason och sparas ner som wave-filer

Utrustning
Mikrofon, kabel och stativ lånar ni från Kjell och Jocke högst uppe i vattentornet. Övrig utrustning finns i projektrummen Sthlm, Paris, London, NewYork.

Logic
(se separat anvisning Logic intro nedan)

Logic intro

Logic manual

Pata

Laboration 3

Ni ska nu göra ett debattprogram med en studioreporter och panel. Programmet ska spelas in ”live” och är inte tänkt att redigeras efteråt. Detta för att ni ska få träna på direktsändning. Längden på programmet bör inte överstiga 10 minuter. Ni ska även förstärka de inslag ni gjorde i laboration 2 genom att skapa ljudillustrationer som passar till inslagen. Ni ska även skapa reklaminslag, spottar, tex signaturmelodi, trailers och jinglar som känns relevanta i ert program.

Debattprogram
Först måste ni precisera ämne och mål med programmet och sedan göra en disposition av hur programtiden ska användas. Det gäller att hitta en intressant fråga som engagerar både lyssnare och panel. Till debattprogrammet krävs en frågeslista och studioreportern måste tänka igenom i vilken ordning frågorna ska ställas i debattprogrammet. Dessutom måste ni bestämma vilka som ska vara medverka och varför.

Reklaminslag
Ni har kontaktats av en tillverkare som vill ha ett reklaminslag gjort om sin produkt. Reklaminslaget ska finnas i två versioner – en kort på 15sek. och en som kan vara mellan 30 och 60 sekunder. Först måste ni diskutera syfte och målgrupp. Sedan kan det vara lämpligt att bestämma vilka behov man då bör vädja till. Kombinera röster, ljudeffekter och musik till inslaget.

Spottar, jinglar och effekter
Använd de effektljud som finns i Reasons syntarna eller skapa egna mha Logic. När man ska göra ljudeffekter gäller det att inte vara rädd för att pröva nya grepp. Man kan tex ändra hastighet på uppspelningar, filtrera, lägga på ekon osv. Till signaturmelodi och jinglar är det helt upp till er att använda er fantasi.

Utrustning
Mikrofon, kabel och stativ lånar ni från Kjell och Jocke högst uppe i vattentornet. Övrig utrustning finns i projektrummen Sthlm, Paris, London, NewYork.

Laboration 4

Nu är det dags för att sätta ihop programmet till en helhet av de inslag ni skapat i tidigare laborationer. Detta görs i KTH:s radiostudio i D-huset. Tanken är att ni ska skriva kortare texter, prator, som kan läggas in före, mellan och efter intervjuer eller reportage. Ta med er allt material från tidigare laborationer. Materialet skall ligga på CD, allt ljud som wave-filer, texterna kan ni skriva ut och ha tillgängligt.

Prator, avor och påor
Prator är beteckningen på de texter som läses av reportrar och kan på ett förklarande sätt vara den stomme kring vilket reportagen byggs. Pratan kan tex ge en historisk bakgrund, redogöra för andra åsikter eller göra en längre beskrivning av miljön etc. Skriv ner ett manus med de prator, avor och påor som skall ingå i ert program. Texten ska pratas fram, inte läsas. Skriv alltså talspråk eller enbart stolpar.


 

 

   


Sidansvarig: Kursledaren <kursledaren@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-09-29