English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D2031 Radioteknik

KursPM

KursPM delas ut vid kursstart som äger rum

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid Nada, Läsanvisningar

Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.


Schema

(Se även timeedit för sal, dag och tidpunkt)

Period 1

v.35 v.36 v.37 v.38

F1
Kursintroduktion
Radioproduktion I

F2
Radioproduktion II

L1
Laboration 1
Helklass

A1
Inlämningsuppgift 1

F3
DAB

L2
Laboration 2
grupp 1 - 2
grupp 3 - 4

L2
Laboration 2
grupp 5 - 6
grupp 7 - 8

L2
Laboration2
grupp 9 - 10
grupp 11 - 12

F4
Mikrofonteknik

A2
Inlämningsuppgift 2

L3
Laboration 3
grupp 1 - 2
grupp 3 - 4

L3
Laboration 3
grupp 5 - 6
grupp 7 - 8
grupp 9 - 10
grupp 11 - 12

F5
Radiokom. I
Distribution och radioteknik

F6
Radiokom. II
Digitalradio och sändningsteknik

F7
Ljudkodning

F8
Ljudkvalité

v.39 v.40 v.41 v.42

 

F9
Kommunikationssystem
Interfaceformat

F10
Multikanalsystem

L4 Laboration
08:30-12:00 grupp 1 och 3
13:00 -17:00 grupp 2 och 4

L4 Laboration
08:30-12:00 grupp 5 – 6
13:00 -17:00 grupp7 - 8

L4 Laboration
08:30-12:00 grupp 9 - 10
13:00 -17:00 grupp 11 - 12

A3
Inlämningsuppgift 3

R1
Redovisning radioprogram

F11
Sammanfattning

 

 

Tentamen

topp>>

Kursledare

Trille Fellstenius
Mejl: trille@kth.se
Tfn:08-7906075

Mottagningstid Måndagar mellan 13:00 - 15:00 i rum 4327

topp>>

Vem får läsa kursen

Förkunskapskrav: Kursen 2D2021 Audio och Videoteknik

topp>>

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om de tekniska system och flöden som finns vid produktion av radioprogram och distributionsmedia, samt att ge en inblick i ny teknik inom digital och internetbaserad radio.

topp>>

Kurslitteratur

Kursbunt Radioteknik 2D2031
Convergence in Broadcast and communications media – Watkinson. ISBN 0-240-51509-9
Digital teknik i ljudproduktion – SR/ Utveckling

Bredvidläsning:
Audio and Radio Engineering - Whitaker, Benson 0-07-006717-1
Den första boken om digital radio – Per Wallander. ISBN 91-86296-07-8

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må­fr 9.45­11.30 och må­to 12.45­14.15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Man kan se kursen som 3 delar;
1. En teoretisk del med föreläsningar som avslutas med en skriftlig tentamen
2. En laborationskurs
3. Annan uppgift som består av 3 inlämningsuppgifter av analytisk karaktär

topp>>

Examination

Godkänd skriftlig tentamen TEN1;3p
Godkända laborationer LAB1;1p
Godkänd uppgift ANN1;1p

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

Laborationskursen går ut på att ni ska göra ett färdigt radioprogram, allt från att göra inslag, prator, jinglar och ljudeffekter till att binda samman inslagen med påor och avor till en helhet. Inslagen kommer ni att göra i labsalarna på Campus medan slutproduktionen kommer att göras i radiostudion på plan 6 i D huset

Tenta

Ordinarie tentatillfälle är v.42

Tentamen är skriftlig och baserar sig på kurslitteraturen.

Konto vid Nada

Kontakta Delfi för konton

topp>>

Läsanvisningar

Den teoretiska delen av kursen är fokuserad på teknik och hur tekniken fungerar mer än den praktiska användningen av den.

Kursboken

Läsanvisningar för kursboken kommer senare i kursen

Annat material

Läsanvisningar för material i kursbunt, utdelade kopior av OH-bilder etc kommer senare i kursen.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Detta år har vi flera externa föreläsare som arbetat med radio under många år och som delar med sig av sina kunskaper. Dessutom har vi ett nära sammarbete med Sveriges Radio som står för en del av kurslitteraturen.

topp>>

 

   


Sidansvarig: Trille Fellstenius Kursledaren < kursledaren@nada.kth.se >
Uppdaterad:2003-09-01 2005-08-25