English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

2D2021 Audio&Videoteknik

Projekt

Du driver under kursen ett eget videoprojekt. Projektet går ut på att du ska producera en kortfilm i enlighet med projektbeskrivningen. Grundprincipen är att tidigare inlämnade uppgifter ligger till grund för fortsatt arbete. Det är viktigt att du redan vid kursstart har en idé som börjat ta form så pass att du kan beskriva den i ord, då i form av ett synopsis. Kring idén skriver du ett grovmanus där gestaltning är det väsentliga. Sist följer en produktion av en videofilm som också skall kompletteras med en projektplan.


Tidsplanen för projektet kan grovt sett ses mha följande milstolpar:


UM1 - Synopsis lämnas in v.45 och utgör underlag för det fortsatta arbetet.
UM2 – Grovmanus/Storyboard lämnas in v.46
UM3 - Projektplan lämnas in v 48
UM4 - Videofilmen redovisas v. 49


Under kursen arbetar du parallellt med övningar i datorverktygen med din projektidé samt förverkligandet av din projektidé till en videofilm. Ämnet väljs i samråd med kursledare. Klartecken för att arbeta vidare får du när din projektidé godkänts. Uppgiften löses med stöd av föreläsningar, litteratur och material samt diskussioner under kursens gång.
OBS! Projekttiden är inte schemalagd varför det är upp till dig att avsätta tid och boka datorer!

(Se vidare instruktioner i projektbeskrivningen som delas ut under kursen)

 

   


Sidansvarig: Trille Fellstenius Kursledaren < kursledaren@nada.kth.se >
Uppdaterad:2003-09-05 2005-06-02