English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

2D2021 Audio&Videoteknik

Övningar

Allmant, övn1, övn2, övn3, övn4, övn5

Allmänt

Övningarna ses som en del av projektkursen. Det är fem stycken övningar i programvaror för både video och audio.

Övning 1

Desktop Video, teknisk funktionalitet
Handledare: Nils Wennerstrand.

Målet med Lab 1 är att du skall ha skapat ett nytt projekt i FinalCutPro (FCP) där du har full koll på alla inställningar. Dels för att ge projektet korrekta inställningar så att FinalCut kommer att arbeta på rätt sätt. Dels för att du skall kunna återvända till ditt projekt vid annat tillfälle.

Du skall göra inställningar i preferences avseende det videoformat som du använder i projektet, "sequense presets", samt var ditt arbete skall få sparas, "scratch disks". Du skall importera några klipp från Miki (befintliga klipp på servern Miki), redigera (ytterst lite) och spara ditt projekt. När du kommit så långt så avslutar du FCP och loggar ut. Starta sedan på nytt, leta reda på ditt projekt och du fortsätt att arbeta med grundläggande redigering.

Uppgift 1 skall redovisas vid labtillfället!

Nedan ligger labuppgiften och en handledning till din hjälp.
FCP prefs_capture copy.pdf
Uppgift 1

Övning 2

Desktop video, grundläggande redigering
Handledare: Nils Wennerstrand.

Målet med lab 2 är att gå igenom och prova de grundläggande och mest använda redskapen i FCP. Du får därigenom en grundkunskap att bygga vidare på i kursens projektarbete.

Handledare finns tillhands på de schemalagda övningstillfällena. För denna övning som hjälp om du kör fast. Men också som bollplank när du vill diskutera form och innehåll – hur du klipper, sekvenslängd etc.

Uppgift Lab 2 redovisas inte vid labbtillfället.

Den siktar som sagt till att förbereda dig inför projektarbetet. ”Kvittot” på att du kan, förväntar vi oss få i form resultatet i projektfilmen.Nedan ligger ytterligare en ny handledning till din hjälp
FCP Handledn grundl redigering copy.pdf
(+ självklart, den inbyggda hjälpen i FCP!)
Lab2

Överkurs för den som vill
Har du gått igenom möjligheterna i "Grundläggande redigering" kan du fortsätta med "Avancerad handledning". Den innehåller lite mer verktygsutnyttjande både med FCP "stand alone" och integrering med andra programvaror. Efter genomgång av handledningen nedan som naturligtvis bara speglar ett litet mått av "avancerad" så bör du själv kunna laborera vidare i FCP:s möjligheter.
Nedan ligger en handledning till din hjälp. Förutom den finns naturligtvis den inbyggda hjälpen i FCP!
FCP Handledn avancerat.pdf

Övning 3

Desktop Video, tekniskt produktionsflöde
Målet med Lab 3 är att du skall lära dig hela produktionsflödet i postproduktionen ur ett tekniskt perspektiv. Du skall logga och importera videomaterial från bandspelare till datorn. Och du skall exportera video från datorn tillbaka till videoband.

Uppgift Lab 3 redovisas vid laborationstillfället!

Nedan ligger uppgiften för Lab 3. De handledningar som du har nytta av är FCP Prefs capture copy.pdf från Lab1 (ovan) samt nedanstående handledning om hur man exporterar video.
HandlFCP export video o fil.pdf
Lab 3

Övning 4

Ljudredigering i Sound Studio och Logic
Handledare: Trille Fellstenius
Gruppindelning enligt projektgrupper.
Sal: Projektstudio

Handledning och övningar

Bruksanvisning

Mikrofoner finns att låna på plan 5 hos Kjell och Joakim. Ljudfiler finns här:
Redigera
Rocky
Rock
Pata pata

Övning 5

Elektronisk ljudalstring och MIDI
Handledare: Trille Fellstenius
Gruppindelning enligt projektgrupper.
Sal: Projektstudio

Handledning och övningar

Midi implementation chart

övning.rns

Empty Rack.rns

Manual

   


Sidansvarig:Trille Fellstenius Kursledaren < kursledaren@nada.kth.se >
Uppdaterad: 2003-09-05 2005-11-02