Fil-hantering på MAC-datorer
Syftet med labben är att kunna hantera filer genom att använda unix-kommandon.

 

Starta programmet terminal som finns under Program.

Dubbelklicka på ikonen för hårddisken CREATOR: XV Version 3.10a  Rev: 12/29/94  Quality = 75, Smoothing = 0
. Det öppnas ett fönster i västra delen av fönstret finns en ikon för program CREATOR: XV Version 3.10a  Rev: 12/29/94  Quality = 75, Smoothing = 0
 

dubbelklicka på den och leta fram katalogen verktygsprogram. Bland alla ikoner som finns i katalogen verktygsprogram hittar

du programmet terminal. Terminal på en Mac (unix) motsvarar dos i windows. Dubbelklicka på ikonen för terminal och gör

följande i terminalfönstret. Ett annat alternativ är att använda X11 som är samma som terminal med lite fler möjligheter. För att

leta fram X11 kan du söka i sökningsfältet i det första fönstret.

Följande kommando används mest under den här labben, för att få mer information om ett kommando så kan man knappa in
man [kommandot]
i ett terminal-fönster. t.ex om man vill med information om ls, så knappar man in man ls.
 
 

Kommando

Beskrivning

cd

Displays the name of or changes the current directory.

cp

Copies one or more files to another location.

rm

Deletes one or more files.

ls

Displays a list of files and subdirectories in a directory.

mkdir

Creates a directory.

more

Displays output one screen at a time.

mv

Moves one or more files from one directory to another directory.

rename

Renames a file or files.

rmdir

Removes a directory.

1. När du har startat terminal eller X11, klicka på hemkatalog ikonen.

Resten av uppgiften ska du göra i terminal eller X11-fönstret men du kan se grafisk dina kommando-resultat i fönstret som visar din hemkatalog från punkt 1.

2. Se till att du skapar följande fil-struktur men du ska endast använda unix-kommando:
    Skapa en katalog med namnet inginfo i din hemkatalog
    Skapa katalogerna lab1, lab2 , lab3 , lab4  och lab5 i katalogen inginfo
    Kopiera de filer som du skapade eller jobbade med i alla tidigare labbar till respektive katalog, alltså filen ett brev till dn
ska hamna i katalogen lab1 osv...
    (Du kan hämta filerna från webben om det är så att du har labbat på en PC tidigare)

Svara på följande frågor:

3. Se till att aktuella katalogen är hemkatalogen, vilket kommando använder man för att byta till katalogen inginfo ?
4. Nu ska du med ett
enda kommando ta bort alla filer som finns i katalogen lab1, vilket kommando använder man?
5. Se till att aktuella katalogen är inginfo
, kontrollera nu att kommandot du körde i punkt 5 var lyckad genom att kontrollera att katalogen lab1 är tom, vilket kommandoanvänder man?
6. Flytta hela katalogen lab3 och alla under kataloger och filer till lab1, alltså lab3 kommer att hamna i lab1. vilket kommando använder man?
7. Byt namn på katalogen lab1 till labnoll, vilket kommando använde du?
8. Kopiera alla filer i katalogen lab4 till labnoll, vilket kommando använde du?
9. Använd kommandot more för att se innehållet på filen brevtodn.html som borde finnas i katalogen labnoll. Hur använder man kommandot more
? 10. Ta bort alla filer (inte kataloger) som finns i labnoll?(här ska alltså alla kataloger vara kvar men alla filer ska tas bort även filer i underkataloger), vilket kommando använder man?
 

se till att handledaren skriver upp dig på sin lista.