Filhantering i dos
Målet med labben är att kunna hantera filer genom att använda dos-kommandon (CMD.exe).

Följande kommando används under den här labben, för att få mer information om ett kommando så kan man knappa in
Help [kommandot] i ett dos-fönster. T.ex om man vill ha information om hur man använder kommandot CD, så skriver man in Help CD.
Det finns ytterligare kommando med deras beskrivningar om man skriver help i dos-fönstret.
 
Kommando
Beskrivning
CD Displays the name of or changes the current directory.
COPY Copies one or more files to another location.
DEL Deletes one or more files.
DIR Displays a list of files and subdirectories in a directory.
ERASE Deletes one or more files.
EXIT Quits the CMD.EXE program (command interpreter).
MD Creates a directory.
MKDIR Creates a directory.
MORE Displays output one screen at a time.
MOVE Moves one or more files from one directory to another directory.
RD Removes a directory.
REN Renames a file or files.
RENAME Renames a file or files.
RMDIR Removes a directory.
XCOPY Copies files and directory trees.

1. Starta ett dos fönster (välj start->run... och sedan skriv cmd i fältet open och tryck med musen på knappen OK)
2. Klicka på My Computer eller den här datorn och se till du hamnar på din hemkatalog (V:)

Resten av uppgiften ska du göra i dos-fönstret men du kan se resultat av dina kommando grafiskt i fönstret explorer som du öppnade i punkt 2.

3. Se till att du har skapar följande filstruktur men du ska endast använda dos-kommando:
    Skapa en katalog med namnet inginfo i din hemkatalog (enheten V:)
    Skapa katalogerna lab1, lab2 , lab3 , lab4  och lab5 i katalogen inginfo
    Kopiera de filer som du skapade eller jobbade med i alla tidigare labbar till respektive katalog, alltså filen ett brev till dn ska hamna i katalogen lab1 osv...

Svara på följande frågor:

4. Se till att aktuella katalogen är hemkatalogen V: vilket kommando använder man för att byta till V:\inginfo ?
5. Nu ska du med ett enda kommando ta bort alla filer som finns i katalogen lab1, vilket kommando använder man?
6. Se till att aktuella katalogen är inginfo, med ett enda kontrollera nu att kommandot du körde i punkt 5 var lyckad genom att kontrollera att katalogen lab1 är tom, vilket kommandoanvänder man?
7. Flytta hela katalogen lab3 och alla under kataloger och filer till lab1, alltså lab3 kommer att hamna i lab1. vilket kommando använder man?
8. Byt namn på katalogen lab1 till labnoll, vilket kommando använder man?
9. Kopiera alla filer i katalogen lab4 till labnoll, vilket kommando använder man?
10. Använd kommandot MORE för att läsa filen brevtodn.html som borde finnas i katalogen labnoll, hur använder man kommandot more?
11. Ta bort alla filer (inte kataloger) som finns i labnoll?(här ska alltså alla kataloger vara kvar men alla filer ska tas bort även filer i underkataloger), vilket kommando använder man?