Till chefredaktören för

Dagens Nyheter

Hömu herrm.

Jag såg att herrn inte ansåg sej kunna ta bort några anmonser om Spanien ur herrns tidning. Herrn kunde inte stöta herrn med herrns annonsörer. An herrns läsare då?
Men det var en fraga av större räckvidd jag ville meddela herrn.
Liksom människan till 65 prosent består av vatten så består herrns tidning till 65 procent av annonser. Herrns tidning vägde i söndags, enligt min hushållsvåg, omkrjng tre och ett halvt hekto. 34 av de 56 siborna täcktes av annonser. Det blir närmare två hekto det. Två hekto om dagen gånger 360 ungefär.
78 kilo annonser om året anser hern att jag ska släpa in från brevlådan och hålla opp framför ögonen med värkande armar.
Herrns tidning har en medelnettoupplaga på 452 056 exemplar. Gånger 78 kilo.
35 niljoner 260 tusen 368 kilo annonser per år bär herrns tidningsbud morgonsvärjande ut till alla oss som aldrig har bett om att få titta på ett fånigt kärlekspar i flerfärgstryck som står och pillar med fingrarna i en av Läkerols bleckplåtaskar som annars bara säljs på de sju haven.
Och till råga på allt har herrn den otroliga fräckheten at avkräva mej 319 kronor om året för att bli pådyvlad detta enfaldiga trams!
Är det rimligt att herrns tidning till betydligt mer än hälften består av en lögnaktig jättekampanj som har till syfte att hämningslösa förvärra överflödssamhällets skadeverkningar?
Eftersom herm sannolikt inte har möjlighet att peta in en sådan fråga mellan Ahléns innanlår och de fem sidorna bondförsök att lura oss leva livet bingospelande, tillåter jag mej som herrn ser att publicera min fråga till herm i en tidning med innehåll.
Jag ska säja herm att om den säng där jag läser min morgontidning ska fortsätta att fungera som affischtavla för herrns tvivelaktiga affärsvänner, så får herrn vara så förbannat vänlig att åtminstone hederligt ersätta mej för upplåtande av annonsplats i hemmet.
De där extra enfaldiga helsidesblafforna från konsultfirmor vill jag ha sextusen kronor stuck för.
Går inte herrn med på detta rimliga krav så önskar jag i fortsättningen endast få hemsänt de små lapparna med nyheter och skriverier som herns medarbetare tillverkar för att fylla ut gliporna mellan diskmaskinerna. Resten kan herm behålla och rentut sagt stoppa opp i ändan på herm.
17 okt