Föreläsning 1


En enkel dator
En dator består av två delar: Centralenheten (Processorn) och kringutrustning (tangentbord, mus, hårddisk, skärm,osv...)

Processor (CPU)
Processorn är den del av datorn som arbetar mest av alla andra delar, processorn spelar rollen som datorns hjärna, processorn består själv av tre följande delar: Styrenehet, ALU (Arithmetic Logic Unit), Cache-minne (regiser)
Styrenhet: har till uppgift att hämta instruktioner från registret till ALU enheten
ALU: Har till uppgift att verkställa instruktioner som hämtas från Cache-minnet via styrenheten.
Cache-minne: Har till uppgift att lagra instruktioner och data.

Bussar
Buss är de parallella ledninga som finns mellan två olika enhet och har till uppgift att leda data (information) från ena till andra enheten.
Intern buss: de ledningar som t.ex finns mellan cpu:n och primär-minnet (RAM), oftast finns interna bussar på moderkortet.
Extern buss: de ledningr som finns mellan moderkortet och andra enheter t.ex  hårddisken, CD-spelaren etc kallas för extern buss.