Infomet 2D2010 Övningsdelen
 
 
 
Datum Föreläsning Labb Labbfiler
050907 f1 (powerpoint) Lab1 (pdf) Ingskol.doc
Ett brev till DN
Foreläsning1
050914 f2 (powerpoint) Lab2 (.doc) Lab2.xls Foreläsning2
050921 f3 (powerpoint) Lab3 (pdf) Foreläsning3
050926 f4 (powerpoint) RSA
050928 filhantering med dos
Gamla KS KS1 (pdf) facit till KS1
051007 filhantering med terminalfönstret på Mac OS X Observera att Ni ska logga in på en Mac dator i salarna fiket och loftet som finns på samma hus som huvudbiblioteket