Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1997/98 för

2D1970 Objektorienterade databassystem

Poäng5Föreläsning48
KursnivåDÖvning-
Betygsskala, KTHU, 3, 4, 5Lab-
Obligatorisk för-ÖvrigtEget arbete
Valbar förD, FPerioder4
SpråkSvenska

Kursansvarig

Serafim Dahl, 08 - 790 6276, serafim@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar objektorienterade databassystem.

Mål

Kursens mål är att - problem med relationsdatabaser

- utvidgningar av relationsmodellen, speciellt nästlade relationssystem

- teoretisk grund för nästlad relationsmodell

- objektdatabaser - begrepp och problem

- persistent programming

- objektdatabaser - semantisk modellering

- objektdatabaser - metaprogrammering

- långa och korta transaktioner, samtidighetsproblem

- versionshantering

- prototyper och gränssnitt för objektdatabashantering

- kunskapsrepresentation i objektdatabassystem

- modelleringsmetoder för objektdatabaser

- existerande kommersiella och experimentella objektdatabashanteringssystem

- distribuerade objektdatabassystem

för att eleverna ska

Kursinnehåll

Repetition, fördjupning och formalisering av grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering och relationsdatabaser. Klasser, objekt, arv, polymorfi, inkapsling, statisk och dynamisk bindning, meddelandesändning, relationsorienterad matematik, normalformer.

Hantering av ickenormaliserade strukturer: Utvidgningar och generaliseringar av relationsmodellen och matematik för detta, modellering.

Objekthanteringssystem. Begrepp, problemställningar och problem.

Persistent programming. Metoder och system.

Objektdatabashanteringssystem. Modellering, metaprogrammering, transaktioner, skräpsamling, frågehantering.

Prototyper och gränssnitt.

Problem förknippade med temporala och spatiala aspekter.

Existerande system. En inblick i både kommersiella och akademiska system.

Förkunskaper

Motsvarande en av kurserna 2I1100 Informationssystem och databasteknik och 2D1334 Databasteknik samt en kurs i objektorienterad programkonstruktion, t.ex. 2D1357 eller 2D1358.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationer (LAB1; 3 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 96/97 användes C. Delobel m.fl.: Databases: from relational to object oriented systems, Thomson, 1995 samt material producerat vid institutionen.


Kerstins hemsida Till kurssidan Nadas hemsida
Kerstin Frenckner, 4 juni 1997, http://www.nada.kth.se/nada/~kfrenck/Studieinfo/NadaKurser97-98.html

Länk till studiehandbokstexten 1996/97

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 juni 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>