Denna sida ändrades senast 98-09-01
Kursanalys för Hösten 1997

Kurslitteratur

Kursbok: Atzeni, De Antonellis: Relational Database Theory, Benjamin Cummings, ISBN 0-8053-0249Ý

Schema

Vecka Tisdag Förel Sal Övn Sal Torsdag Förel Sal Övn Sal
36 1/9 10-13 E2 3/9 14-17 E2
37 8/9 8-9 Q2 9-11 Q15/Q32 10/9 14-16 E2 16-17 E2/4523
38 15/9 8-9 Q2 9-11 Q15/Q32 17/9 14-16 E2 16-17 E2/4523
39 22/9 8-9 Q2 9-11 Q15/Q32 24/9 14-16 E2 16-17 E2/1537
40 29/9 8-9 Q2 9-11 Q15/Q32 1/10 14-16 E2 16-17 E2/4523
41 6/10 8-9 Q2 9-11 Q15/Q32 8/10 14-16 E2 16-17 E2/1537*

* Dubbelkvart

Obs! Schemaändring

Rättelser av föreläsningsanteckningarna

Examination

För betyget 3 eller G sker examinationen genom övningsuppgifter och laborationer. Till varje övning skall ett antal uppgifter lösas och deltagarna deklarerar vad de anser sig ha löst eller ha gjort ett ärligt försök att lösa. Vem som helst av de som minst gjort ett försök att lösa en uppgift kan bli anmodad att visa sin lösning vid tavlan. Det är tillåtet att utföra lösningarna i grupp men alla i gruppen måste ha förstått lösningen och vara beredd att redovisa

Dödslinje för uppgifter

Laborationsuppgifter

Kursinnehåll

Föreläsning 1: Repetition och fördjupning av grundbegrepp: scheman, domäner, relationsmatematik

Föreläsning 2: Repetition och fördjupning av grundbegrepp:funktionella beroenden, härledningsregler, höljen, normalformer

Föreläsning 3: Repetition och fördjupning av grundbegrepp:dekomposition, uppdelning genom syntes

Föreläsning 4: Repetition och fördjupning av grundbegrepp:dekomposition, uppdelning genom syntes

Föreläsning 5: Algoritmer

Föreläsning 6: BCNF, 4NF, 5NF,determinanter, mer om FD, syntes igen, MVD

Föreläsning 7: Algoritmer

Föreläsning 8: BCNF, 4NF, 5NF, JD, uppdelning till 5NF

Föreläsning 9: Generell beskrvn av DB, utökning av operationsmängden, yttre operationer, T-operationer, konserveringsregler

Föreläsning 10: Osäkerhet, saknad information

Föreläsning 11: Semantiska modeller, nästlad relationsmodell

Föreläsning 12: Funktionell modell, l-kalkyl, logisk modell