Aktuell information om 2D1968, Programstrukturer, fk.

^ Upp till kursens hemsida.


Senaste nytt

Lydelserna för laboration 4 och 5 ligger nu som postscript-kod på kurskatalogen (laborationer).

Nyheter som tidigare har visats under denna rubrik finns samlade här.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Joacim Halén. Mottagningstid torsdagar kl. 15.30-16.30.

Schema

Aktuellt schema är:
F		Ons	11-13	v 10-14, 17-20	E34

F		Fre	11-13	v 10		E36
		~	~	v 11		E35
		~	~	v 12-14, 17	E34

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Lektioner och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Kursbunt

Kursbunten säljes på första föreläsningen, 40:-, därefter finns den att köpa på NADA:s elevexpedition. Papper som delas ut under kursens gång finns också på expeditionen.

Kursregistrering

Alla som vill gå kursen måste registrera sig på den. Detta görs med kommandot

res checkin progsfk95

på någon av NADA:s unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt!

Kursuppläggning

Undervisningen består i princip av två lektioner (blandning av lektioner och övningar) i veckan. Laborationerna och projektuppgiften görs på icke schemalagd tid.

Laborationer

I kursen ingår fem laborationer som bör göras i grupper om två personer. Laborationerna redovisas vid tidpunkter som bestäms under kursens gång. Efter kursens slut kommer ett fåtal redovisningstillfällen läggas in. Utöver dessa kan laborationer ej redovisas efter kursens slut.

Om alla laborationer ej är godkända vid kursens slut, kan godkända laborationer tillgodoräknas vid den närmast följande kursomgången, förutsatt att laborationskursen ej är så pass ändrad att de godkända laborationerna ej har direkta motsvarigheter i den nya laborationskursen. Äldre labresultat än från den närmast föregående kursomgången kan inte tillgodoräknas. Observera att om laborationskursen kompletteras ett senare år, skall de nya laborationslydelserna användas för de laborationer som redovisas.

När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show progsfk95

Projektarbete

I kursen ingår ett projektarbete som bör göras i grupper om fyra personer.

NADA:s terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till NADA:s terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot

help tider

så får du reda på när det är bokat.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges fler gånger är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursansvarig.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-04-11 <joacim@nada.kth.se>